ΠΟΛ.1016/23.1.1995

Συμπληρωματική της αριθ. 1136582/10386-19/0016/ΠΟΛ. 1278/2.12.94 εγκυκλίου

23 Ιαν 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 1995
Αρ. Πρωτ. 1009312/491-19/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 25.1.95Τ.Μ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π
Δ/ΝΣΗ 16η (Είσπρ. Δημ. Εσ.)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1016

ΘΕΜΑ : " Συμπληρωματική της αριθμ. 1136582/10386-19/0016/ εγκυκλίου".

Σε συνέχεια της εγκυκλίου αριθ. 1136582/10386-19/0016/, απόφασης με την οποία σας παρασχέθηκαν οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων άρθρου 16 του ν.2227/1994 σας πληροφορούμε, ότι σε κάθε περίπτωση, που σας κατατίθεται αίτηση για υπαγωγή στις παραπάνω διατάξεις και πριν προβείτε σε οποιαδήποτε
ενέργεια, θα πρέπει να διαβιβάζετε τη σχετική αίτηση και τα συν/να σ' αυτήν δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ/νση του Γ.Λ. του Κράτους, η οποία έχει προβεί στην καταλογιστική πράξη, για να σας πληροφορήσει, εάν το αίτημα του
ενδιαφερομένου υπάγεται στις συγκεκριμένες διατάξεις.


Taxheaven.gr