1088066/1707/Α0012/21.9.2007

Θεώρηση μισθωτηρίου συμβολαίου.

21 Σεπ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1088066/1707/Α0012

ΘΕΜΑ: Θεώρηση μισθωτηρίου συμβολαίου.


Απαντώντας στο 20569/24.8.07 έγγραφό σας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.2238/1994 θα πρέπει να θεωρείτε ένα μισθωτήριο είτε εμπρόθεσμο είτε εκπρόθεσμο επιβάλλοντας το πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 4 του ν.2523/1997, ανεξάρτητα με το περιεχόμενο που αναγράφεται σ' αυτό. Οι προβληματισμοί που δημιουργούνται μπορούν να εξετασθούν μέσα στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου.

Taxheaven.gr