1073246/1449/Α0012/4.10.2007

Θεώρηση συμφωνητικού εργολαβίας.Σχόλια:


4 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.:1073246/1449/Α0012

ΘΕΜΑ: Θεώρηση συμφωνητικού εργολαβίας.

ΣΧΕΤ.: Το από 23.07.2007 ερώτημά σας.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την άποψη Νομικού Συμβούλου της Υπηρεσίας μας, για την εφαρμογή του άρθρου 18 του ν.820/1978 (σχετικά με την υποβολή αντιγράφου αδείας ανεγέρσεως πολυώροφου οικοδομής) δεν απαιτείται να ορίζεται η έναρξη της προθεσμίας από την επόμενη της ημέρας όπου έγινε κάποιο γεγονός (σύμφωνα με το άρθρο 141 του Αστικού Κώδικα).
Αυτό σημαίνει ότι, εάν κάποιος φορολογούμενος μπορεί να πιστοποιήσει ότι ένα γεγονός (η υποβολή του συμφωνητικού) προηγείται χρονικά ενός άλλου (της έναρξης των εργασιών) τότε η υποβολή του σχετικού συμφωνητικού είναι εμπρόθεσμη.

Taxheaven.gr