1038080/699/Α0012/16.4.2007

Υποκείμενο βεβαίωσης φόρου εισοδήματος με βάση οριστικό φύλλο ελέγχου για τα προ του θανάτου του φορολογούμενου οικον. έτη με κληρονόμο το Ελληνικό Δημόσιο.Σχόλια:


16 Απρ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 16 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1038080/699/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποκείμενο βεβαίωσης φόρου εισοδήματος με βάση οριστικό φύλλο ελέγχου για τα προ του θανάτου του φορολογούμενου οικον. έτη με κληρονόμο το Ελληνικό Δημόσιο.

ΣΧΕΤ.: Το 15184/15.9.2004 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, αναφορικά με το υπόψη θέμα, σας πληροφορούμε ότι, κατόπιν υποβολής ερωτήματος, το Ν.Σ.Κ. με την 549/2006 γνωμοδότηση, που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, αποφάνθηκε ότι σε περίπτωση που οι κληρονόμοι θανόντος φορολογούμενου αποποιηθούν την κληρονομιά του και με δικαστική απόφαση ορίζεται μόνος εξ αδιαθέτου κληρονόμος το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ από τη Δ/νση Εθν. Κληροδοτημάτων έχει οριστεί εκκαθαριστής της κληρονομιάς, ο φόρος εισοδήματος, που προκύπτει από οριστικό φύλλο ελέγχου φόρου εισοδήματος για τα προ του θανάτου του φορολογούμενου αποκτηθέντα εισοδήματα, θα βεβαιωθεί στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ως κληρονόμου, με τη σημείωση: Κληρονομιά του .... ...... (όνομα θανόντος) ...... υπό εκκαθάριση.


Taxheaven.gr