Αποτελέσματα live αναζήτησης

1052530/997/Α0012/29.5.2007 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1052530/997/Α0012/29.5.2007
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή φορολογικής δήλωσης.

1052530/997/Α0012/29.5.2007 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήναι 29 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1052530/997/Α0012

ΘΕΜΑ: Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή φορολογικής δήλωσης.

ΣΧΕΤ.: 1. Το από 25.2.07 ερώτημά σας προς τη Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
2. Το 624107/ΔΟΣ διαβιβαστικό στην υπηρεσία μας.


Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) ορίζεται ότι σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του. Επίσης ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήματά του που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Κ.Φ.Ε ορίζεται ότι αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξακρίβωση αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο Προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας του φορολογουμένου. Για τα πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση στην Ελλάδα αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας κατοίκων εξωτερικού, εφόσον δεν ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα οπότε αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας της κύριας επιχείρησης ή του κύριου επαγγέλματός του.

3. Επίσης από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι το εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος προκύπτει στην Ελλάδα όταν το επάγγελμα ασκείται στην Ελλάδα.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με όσα αναφέρετε στην αίτησή σας,

α. Υποχρεούστε σε υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης με τη σύζυγό σας για το εισόδημα που προέκυψε στην Ελλάδα το οικονομικό έτος 2007 (χρήση 2006).
Η σύζυγος δεν υποχρεούται να δηλώσει το εισόδημα που προκύπτει στο Βέλγιο.

β. Η φορολογική δήλωση θα υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του επαγγέλματός σας, εφόσον αποκτήσατε εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα στην Ελλάδα. (Σχετ. η 1107/21.3.2007 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικον.).

γ. Η συμπληρωματική δήλωση υπoβάλλεται ηλεκτρονικά αλλά μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εντός του οικείου οικονομικού έτους.

δ. Για τα ερωτήματά σας, σχετικά με τη συμπλήρωση των οικείων κωδικών της δήλωσης, αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στο φυλλάδιο με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης.

ε. Τέλος, για τα ερωτήματά σας σχετικά με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9 αρμόδια για την απάντηση τους είναι η Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου, στην οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της αίτησής σας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης