Αποτελέσματα live αναζήτησης

1114036/2185/Α0012/28.11.2007 Υποβολή φορολογικής δήλωσης κατοίκων Εξωτερικού.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1114036/2185/Α0012/28.11.2007
Υποβολή φορολογικής δήλωσης κατοίκων Εξωτερικού.


1114036/2185/Α0012/28.11.2007 Υποβολή φορολογικής δήλωσης κατοίκων Εξωτερικού.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1114036/2185/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποβολή φορολογικής δήλωσης κατοίκων Εξωτερικού.


Απαντώντας στην από 2.11.07 επιστολή σας, που μας εστάλη από το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού με το έγγραφο και για θέματα της δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 62 η δήλωση φορολογίας υποβάλλεται μεταξύ άλλων και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και παράγει τα ίδια έννομα αποτελέσματα με τη δήλωση που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά.
Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους εξωτερικού που είναι υπόχρεοι σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι οποίοι θα πρέπει να ορίσουν αντιπρόσωπο στην Ελλάδα με την αναγραφή των στοιχείων αυτού στην ένδειξη του «ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ» του πίνακα 1 της φορολογικής δήλωσης.
Επίσης, σύμφωνα με την παραγρ.3 του άρθρου 63 του ίδιου νόμου, οι δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού που δεν ασκούν ατομικώς εμπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα, μπορεί να επιδίδονται και στην προξενική αρχή του τόπου που διαμένει ο υπόχρεος, η οποία οφείλει να τις διαβιβάζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.
Τέλος, σας πληροφορούμε ότι τόσο τα ανωτέρω όσο και άλλες διευκρινήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των κατοίκων εξωτερικού που έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση στην Ελλάδα, παρέχονται στις ετήσιες οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και στο φορολογικό οδηγό κατοίκων εξωτερικού.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης