ΠΟΛ.1002/10.1.1995

Επίσπευση περαίωσης υποθέσεων ΦΑΠ

10 Ιαν 1995

Taxheaven.gr
Επίσπευση περαίωσης υποθέσεων ΦΑΠ

1002329/13/Β0013/ΠΟΛ. 1002/10.1.1995

ΠΟΛ 1002

Ως γνωστό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.2065/1992 (ΦΕΚ Α' 113/30.6.1992) ορίζεται ότι καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 19 έως και 36 του ν.1249/1982 που αφορούν τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι οι ανωτέρω καταργούμενες διατάξεις εφαρμόζονται και μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 σε υποθέσεις φόρου ακίνητης περιουσίας για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι την κατάργησή τους.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2120/1993 (ΦΕΚ Α' 24/4.3.1994) που ίσχυσαν μέχρι την 31.12.1994 (άρθρο 45 παρ. 6 του ν.2214/1994), προβλέπεται ειδικός ευνοϊκός τρόπος περαίωσης εκκρεμών, τόσο στις ΔΟΥ όσο και στα Διοικητικά Δικαστήρια, υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας για ακίνητα που βρίσκονται τόσο εντός των περιοχών που εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας αυτών, όσο και εκτός του συστήματος αυτού.

Μολονότι οι ανωτέρω ευνοϊκές διατάξεις ίσχυσαν από 20.11.1992 μέχρι και 31.12.1994, εντούτοις, όπως μας ανέφεραν πολλοί Προϊστάμενοι ΔΟΥ, δεν κατέστη δυνατή, για διάφορους λόγους (π.χ. έλλειψη περιγραφικών στοιχείων των ακινήτων, φόρτος εργασίας), η οίκοθεν περαίωση όλων των υποθέσεων, με συνέπεια να εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις είτε για ορισμένων είτε για όλα τα έτη.

Επιτακτική λοιπόν καθίσταται η ανάγκη όπως προτάξετε τις εν λόγω υποθέσεις για έλεγχο και περαιτέρω κοινοποίηση των σχετικών πράξεων μέχρι την 30ή Απριλίου 1995.

Οι Προϊστάμενοι των Επιθεωρήσεων ΔΟΥ παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ορθή εκτέλεση των ανωτέρω και να μας αναφέρουν σχετικώς.


Taxheaven.gr