Αποτελέσματα live αναζήτησης

1066592/1147/Α0012/5.7.2007 Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1066592/1147/Α0012/5.7.2007
Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

1066592/1147/Α0012/5.7.2007 Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 5 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1066592/1147/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

ΣΧΕΤ.:Το Κ.2988/15.5.2007 έγγραφό του.


Απαντώντας στην από 14.5.2007 αναφορά σας, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το πιο πάνω σχετικό, αναφορικά με το υπόψη θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1.- Σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του.

2.- Στους κατοίκους εξωτερικού που αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, ο φόρος επιβάλλεται μόνο στο συνολικό καθαρό εισόδημά τους (πραγματικό ή τεκμαρτό) που προκύπτει στην Ελλάδα και όχι στο εισόδημα που αυτοί αποκτούν στο εξωτερικό. Ειδικά, με την Ολλανδία βρίσκεται σε ισχύ σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας.

3.- Κατά τον υπολογισμό του φόρου των κατοίκων εξωτερικού δεν διενεργούνται εκπτώσεις από το συνολικό τους εισόδημα ή μειώσεις από το φόρο τους, λόγω αναπηρίας των προστατευομένων μελών τους, γιατί αυτές διενεργούνται από τη φορολογική αρχή της μόνιμης κατοικίας τους.

4.- Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν στην Ελλάδα οι κάτοικοι εξωτερικού (χειρόγραφη ή ηλεκτρονική), πρέπει να ορίζουν τον αντιπρόσωπό τους στην Ελλάδα, γιατί με βάση τη Δ.Ο.Υ. αυτού καθορίζεται η Δ.Ο.Υ. που θα υποβάλλουν τη δήλωσή τους και οι κάτοικοι εξωτερικού.
Ο αντιπρόσωπός τους μπορεί να είναι συγγενικό ή φιλικό τους πρόσωπο που κατοικεί στην Ελλάδα και όχι υποχρεωτικά λογιστής.

5.- Τέλος, οι Διευθύνσεις Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Κανονισμού Στρατιωτικών Συντάξεων (Δ44), καθώς και το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της αναφοράς του κυρίου «....» παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες σε θέματα δικής τους αρμοδιότητας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης