Αποτελέσματα live αναζήτησης

108704011688/Α0012/20.9.2007 Συνέχεια του 1079489/1559/Α0012/20.8.2007 εγγράφου.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

108704011688/Α0012/20.9.2007
Συνέχεια του 1079489/1559/Α0012/20.8.2007 εγγράφου.


108704011688/Α0012/20.9.2007 Συνέχεια του 1079489/1559/Α0012/20.8.2007 εγγράφου.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 108704011688/Α0012

ΘΕΜΑ: Συνέχεια του 1079489/1559/Α0012/20.8.2007 εγγράφου.


Σε συνέχεια του 1079489/1559/Α0012/20.8.2007 εγγράφου μας το οποίο σας κοινοποιήσαμε, σχετικό με την έκπτωση δαπανών για ασφάλιστρα ζωής, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το 4010342/3265/0030/4.9.2007 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου μας, η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2007, δεν παρουσίασε προβλήματα λειτουργίας που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τον ισχυρισμό σας, ότι δηλαδή δεν ελήφθη υπόψη κατά την εκκαθάριση το ποσό των ασφαλίστρων, ενώ είχε συμπληρωθεί στο σχετικό κωδικό.

2. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφό μας έκαναν γνωστό ότι, κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής, η εφαρμογή καθοδηγούσε τους χρήστες προκειμένου να συμπληρώσουν ορθά τη δήλωσή τους με την εμφάνιση κατά περίπτωση μηνυμάτων και την υπόδειξη στο τέλος της διαδικασίας να επανεξετάσουν τη δήλωσή τους προς αποφυγή παραλείψεων ή λαθών.

3. Εξάλλου, οι διατάξεις της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, ορίζουν ότι το ποσό της δαπάνης για ασφάλιστρα ζωής εκπίπτει εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση.

4. Συνεπώς, από τα πιο πάνω προκύπτει ότι δεν μπορείτε να τύχετε της έκπτωσης αυτής διότι δεν την είχατε συμπεριλάβει στην αρχική σας δήλωση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης