1112997/2209/Α0012/30.112007

Πότε υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ασφαλιστής.

30 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1112997/2209/Α0012

ΘΕΜΑ: Πότε υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ασφαλιστής.


Απαντώντας στο από 21.11.07 τηλετύπημά σας αναφορικά με το θέμα σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν.2238/1994 μέχρι τις 2 Μαΐου υποβάλλουν τη δήλωσή τους, μεταξύ άλλων, οι αντιπρόσωποι, οι πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών και οι ασφαλειομεσίτες εφόσον ο προσδιορισμός του εισοδήματος αυτών των δικαιούχων εξαρτάται από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2006. Συνεπώς εφόσον ανήκετε σ' αυτή την περίπτωση θα υποβάλλετε τη δήλωσή σας τον Μάιο.
Το παρόν και φωτοαντίγραφο της αίτησης κοινοποιούνται στη Δ/νση Μητρώου και παρακαλούμε για τις δικές της ενέργειες.

Taxheaven.gr