Αποτελέσματα live αναζήτησης

1022016/430/Α0012/8.5.2007 Υποχρέωση δήλωσης των μισθωμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Ε. που λύεται λόγω θανάτου των μελών της, από τον μοναδικό κληρονόμο τους.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1022016/430/Α0012/8.5.2007
Υποχρέωση δήλωσης των μισθωμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Ε. που λύεται λόγω θανάτου των μελών της, από τον μοναδικό κληρονόμο τους.

1022016/430/Α0012/8.5.2007 Υποχρέωση δήλωσης των μισθωμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Ε. που λύεται λόγω θανάτου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 8 Μαΐου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1022016/430/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση δήλωσης των μισθωμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Ε. που λύεται λόγω θανάτου των μελών της, από τον μοναδικό κληρονόμο τους.

Απαντώντας στην από 2.3.2007 αίτησή σας για λογαριασμό του κ. «....» αναφορικά με το υπόψη θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Από την περιγραφή του συγκεκριμένου πραγματικού προκύπτει ότι στις 23.3.1963 συστάθηκε ομόρρυθμη οικοδομική επιχείρηση με έδρα τη Θεσ/νίκη και μέλη της τους κ.κ. «...» και «...», η οποία είχε στην κυριότητά της διαμερίσματα.
Στις 14.6.1974 απεβίωσε ο ομόρρυθμος εταίρος και διαχειριστής της πιο πάνω εταιρίας και το μερίδιό του κληρονομήθηκε από τη σύζυγό του «.....» και το γιο του «....». Η εταιρία αυτή εξακολουθούσε να λειτουργεί με τους νόμιμους κληρονόμους. Στις 28.9.1974 υποβλήθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης συμφωνητικό λύσης της εταιρίας, η οποία έκτοτε τελούσε υπό εκκαθάριση. Στις 13.5.1986, απεβίωσε και η «...», οπότε έληξε και η εκκαθάριση της Ο.Ε. υποχρεωτικά, λόγω της συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στο πρόσωπο του μοναδικού κληρονόμου, του «....» (σχετ. το 1011351/207/Α0012/4.2.2002 έγγραφό μας).

2. Συνεπώς από 13.5.1986 και μετά, το εισόδημα των πιο πάνω διαμερισμάτων δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του φυσικού προσώπου «...» κληρονόμου πλέον των ακινήτων της εταιρίας, ο οποίος, εφόσον δήλωνε εμπρόθεσμα το εισόδημα των διαμερισμάτων που πρόκειται να μεταβιβαστούν, θα πρέπει να υποβάλει στη συμβολαιογράφο την υπεύθυνη δήλωση των εμπρόθεσμα δηλωθέντων μισθωμάτων (Παράρτημα Δ' της 1009662/168/Α0012/ΠΟΛ.1012/3.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών).

3. Οι Δ/νσεις Μητρώου, Ελέγχου και Φορολογίας Κεφαλαίου, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της αίτησης του κ. «...» παρακαλούνται για την παροχή σχετικών οδηγιών σε τυχόν θέματα δικής τους αρμοδιότητας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης