1038323/730/Α0012/11.5.2007

Υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των συζύγων.

11 Μάι 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 11 Μαΐου 2007
Αριθμ. Πρωτ.:1038323/730/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των συζύγων.

ΣΧΕΤ.: Τα 1965/4.3.07 και 1965/16.2.07 έγγραφά σας.


Σε απάντηση των σχετικών εγγράφων σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., κατά τη διάρκεια του γάμου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα κάθε ενός συζύγου. Σε αυτή την περίπτωση, το τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα του εισοδήματος του ενός συζύγου δε συμψηφίζεται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.

2. Ακόμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., για τους εγγάμους, για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5, υπόχρεος σε επίδοση δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα του συζύγου του. Ειδικά, υποχρεούνται να επιδώσουν φορολογική δήλωση, ο καθένας χωριστά για το συνολικό εισόδημά του, οι σύζυγοι, όταν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή της συμβίωσης φέρει ο φορολογούμενος.

3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει ότι υπάρχει υποχρέωση κοινής φορολογικής δήλωσης με τον σύζυγό σας και τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Κ.Φ.Ε. δεν προβλέπεται.
Σας επισημαίνουμε επίσης ότι η υποχρέωση κοινής δήλωσης των συζύγων δεν υποδηλώνει άνιση αντιμετώπιση των πολιτών από το Νόμο, όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας, αλλά διευκολύνει σε διάφορα πρακτικά θέματα της Δημόσιας Διοίκησης αποτρέποντας τον διπλό χρόνο απασχόλησης των υπαλλήλων ή την καθυστέρηση στην έκδοση των εκκαθαριστικών.

Taxheaven.gr