Αποτελέσματα live αναζήτησης

1081691/1591/Α0012/19.9.2007 Διαβίβαση αίτησης φορολογουμένου για ανάκληση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λόγω νομικής πλάνης.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1081691/1591/Α0012/19.9.2007
Διαβίβαση αίτησης φορολογουμένου για ανάκληση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λόγω νομικής πλάνης.


1081691/1591/Α0012/19.9.2007 Διαβίβαση αίτησης φορολογουμένου για ανάκληση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λόγ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1081691/1591/Α0012

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση αίτησης φορολογουμένου για ανάκληση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λόγω νομικής πλάνης.

Σας διαβιβάζουμε την αίτηση της κυρίας «...» και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες λόγω αρμοδιότητας γνωρίζοντας σχετικά και στην Δ/νσή μας. Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση και σε προηγούμενες περιπτώσεις (σχετ.1076793/2024/Α0012/27.10.2004 και 1112763/ 2636/Α0012 π.ε. έγγραφά μας) όταν κάποιος φορολογούμενος προφανώς από νομική πλάνη στη δήλωσή του προσδιόρισε τα καθαρά κέρδη του με συντελεστή ανώτερο του σωστού, μπορεί να ανακαλέσει τη δήλωση αυτή ακόμα και αν υποβάλλει την ανακλητική δήλωση και μετά του έτους υποβολής της εμπρόθεσμης ετήσιας δήλωσής του.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την αίτησης της φορολογούμενης, προκύπτει ότι προφανώς από νομική πλάνη στην αρχική δήλωση της προσδιόρισε τα καθαρά κέρδη της πτηνοτροφικής επιχείρησής της δίχως να λάβει υπόψη της τη μείωση των σχετικών συντελεστών φορολόγησης που έλαβε χώρα με την 1083559/15521/Γ0012/ΠΟΛ.1114/22.9.2006 απόφασή μας.
Συνεπώς η υποβληθείσα δήλωση με την οποία διορθώνεται η λανθασμένη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος και ανακαλείται το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος το οποίο από νομική πλάνη είχε υπολογιστεί με λανθασμένο συντελεστή καθαρού κέρδους, πρέπει να γίνει αποδεκτή από τη Δ.Ο.Υ., να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση και να διαγραφεί ο επιπλέον βεβαιωθείς φόρος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης