1101782/1995/Α0012/5.12.2007

Ανάκληση δήλωσης φορ. εισοδήματος σχετικά με μερίσματα από το εξωτερικό.Σχόλια:


5 Δεκ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1101782/1995/Α0012

ΘΕΜΑ: Ανάκληση δήλωσης φορ. εισοδήματος σχετικά με μερίσματα από το εξωτερικό.

ΣΧΕΤ.: Το από 25.10.07 ερώτημά σας.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι ισχύει η 2744/1.3.2007 απάντηση της Δ.Ο.Υ. όσον αφορά στην αίτηση που έκανε ο κ. «...» για ανάκτηση της δήλωσης φορ. εισοδήματος για το οικ. έτος 2006.
Συγκεκριμένα η αίτησή σας για νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του πελάτη σας για το οικ. έτος 2006 δεν μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον το εισόδημα που απέκτησε από μερίσματα τίτλων αλλοδαπής προέλευσης φορολογείται στον τόπο κατοικίας του αποδέκτη, εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την τυχόν οικεία Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας, ενώ, επιπρόσθετα, η αίτηση για ανάκτηση υποβλήθηκε την 13.2.2007, δηλαδή μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος.

Taxheaven.gr