Αποτελέσματα live αναζήτησης

1053024/1044/Α0012/7.6.2007 Ακαθάριστα έσοδα μισθωτών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις προσωρινές και στις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ..

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1053024/1044/Α0012/7.6.2007
Ακαθάριστα έσοδα μισθωτών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις προσωρινές και στις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ..

1053024/1044/Α0012/7.6.2007 Ακαθάριστα έσοδα μισθωτών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις προσωρινές και στις ο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1053024/1044/Α0012

ΘΕΜΑ: Ακαθάριστα έσοδα μισθωτών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις προσωρινές και στις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ..


Σε απάντηση του 4300/23.5.2007 εγγράφου σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), περί υποβολής προσωρινών δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών, οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. (Ε7) και έκδοσης βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, στις προσωρινές καθώς και στις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. δεν περιλαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν.2238/1994, τα οποία δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο, με βάση τις διατάξεις αυτές.

2. Περαιτέρω, με τις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. με τις οποίες συνυποβάλλεται και το β' αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών και στον πίνακα III αυτής καθώς και στον κωδικό 16 του υποβαλλόμενου ηλεκτρονικά αρχείου θα αναγράφεται το ποσό των κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού με το άρθρο 30 του ν.3274/2004, το οποίο απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης