Αποτελέσματα live αναζήτησης

1120935/2368/Α0012/28.12.2007 Απόδοση παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1120935/2368/Α0012/28.12.2007
Απόδοση παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

1120935/2368/Α0012/28.12.2007 Απόδοση παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1120935/2368/Α0012

ΘΕΜΑ: Απόδοση παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

ΣΧΕΤ.: Το Δ10 17748/17.12.2007 έγγραφό σας.


Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν.2238/1994, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας τους, μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε.

2. Περαιτέρω, με την αρ. 129/Π. 17200/19.8.1955 διαταγή μας έγινε δεκτό ότι για τις περιπτώσεις μισθοδοσίας υπηρεσιών όταν την ταμιακή υπηρεσία ασκεί το δημόσιο, οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. προβαίνουν σε απευθείας βεβαίωση του παρακρατούμενου ποσού φόρου ως δημοσίου εσόδου.

3. Με βάση το έγγραφό σας οι δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος από τη διαχειριστική αρχή είναι μισθωτοί (αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι ή αποσπασμένοι υπάλληλοι από τη ΜΟΔ με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) το δε επίδομα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Συνεπώς, εφόσον η ταμειακή υπηρεσία ασκείται από το Δημόσιο ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών δεν αποδίδεται με προσωρινές δηλώσεις, δηλαδή βεβαιώνεται απευθείας ως δημόσιο έσοδο.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης