Αποτελέσματα live αναζήτησης

1025954/494/Α0012/5.7.2007 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος γραφίστα.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1025954/494/Α0012/5.7.2007
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος γραφίστα.


1025954/494/Α0012/5.7.2007 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος γραφίστα.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1025954/494/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος γραφίστα.

Σε απάντηση της από 13.3.07 αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε., δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όταν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 2 του π.δ.186/1992, προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το π.δ.186/1992 η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αμοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό αυτής.

2. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., ορίζεται ότι στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.

3. Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι αν το αντικείμενο των εργασιών περιορίζεται στο σχεδιασμό κατόπιν παραγγελίας, εντύπων (βιβλίων, περιοδικών κ.λπ.), την οπτικοποίηση εμπορικών μηνυμάτων (σχεδιασμό αφισών, διαφημιστικών φυλλαδίων κ.λπ.), καθώς και τη φιλοτέχνηση σημάτων λογοτύπων και άλλων σχεδίων στα οποία προέχουν τα στοιχεία της καλλιτεχνικής έμπνευσης και των εικαστικών δυνατοτήτων του δημιουργού σε συνάρτηση με τις απαραίτητες συναφείς επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις αυτού, οι αμοιβές που αποκτώνται στα πλαίσια των ως άνω δραστηριοτήτων αποτελούν και φορολογούνται ως εισόδημα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος της παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. με την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο το δημιουργό, δηλαδή χωρίς την απασχόληση προσωπικού της ειδικότητας του γραφίστα. Η ένταξη των αμοιβών στην ως άνω κατηγορία είναι ανεξάρτητη από τα μέσα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των έργων (χαρτί, πλαστικό, είδος γραφίδας, οθόνη Η/Υ, χρήση προγραμμάτων σελιδοποίησης επεξεργασίας κειμένου - μακέτας - εικόνας κ.λπ.) και τη μορφή στην οποία παραδίδονται τα πρωτότυπα σχέδια (μακέτες) στους πελάτες (χαρτί, ψηφιακή μορφή κ.λπ.). Αν όμως εκτός από τη δημιουργία των πρωτότυπων σχεδίων (μακετών) ασχολείται περαιτέρω και με την αναπαραγωγή αυτών σε αντίτυπα και των πώληση τους στη συνέχεια σε τρίτους, τότε η δραστηριότητα αυτή αποτελεί άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος και το εισόδημα που προκύπτει από αυτό είναι εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., καθόσον πρόκειται για την εκμετάλλευση των έργων αυτών. Η ένταξη των αμοιβών από την άσκηση του επαγγέλματος του γραφίστα στο εισόδημα από εμπορική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα είναι θέμα πραγματικό και ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση αμφισβήτησης, των διοικητικών δικαστηρίων (σχετ.1082545/1354/Α0012/24.8.1998 και 1041397/749/Α0012/30.4.1999 έγγραφα).
Η μεταπώληση των υπηρεσιών αυτών και άλλων συναφών, όπως μεταπώληση υπηρεσιών καλλιτεχνικής επιμέλειας, προγραμματισμού ιστοσελίδων, καταχώρησης ονομάτων internet, φιλοξενίας ιστοσελίδων κ.ά. αποτελεί σε κάθε περίπτωση εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

4. Ύστερα από τα παραπάνω, για το εισόδημά σας που προκύπτει από εμπορικές επιχειρήσεις, εφόσον εκδίδετε το προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ. στοιχείο, δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου. Στην περίπτωση που αποκτάτε και εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (θέμα πραγματικό) η παρακράτηση φόρου εισοδήματος γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης