Αποτελέσματα live αναζήτησης

1105786/2065/Α0012/6.11.2007 Φορολογική μεταχείριση γλύπτη που εκθέτει τα έργα του στο διαδίκτυο.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1105786/2065/Α0012/6.11.2007
Φορολογική μεταχείριση γλύπτη που εκθέτει τα έργα του στο διαδίκτυο.


1105786/2065/Α0012/6.11.2007 Φορολογική μεταχείριση γλύπτη που εκθέτει τα έργα του στο διαδίκτυο.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1105786/2065/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση γλύπτη που εκθέτει τα έργα του στο διαδίκτυο.

Σε συνέχεια του 1079561/1560/Α0012/14.9.2007 εγγράφου μας και του 1102449/673/0015/29.10.2007 εγγράφου της Δ/νσης του Κ.Β.Σ., σας αναφέρουμε συμπληρωματικά ότι η παρακράτηση φόρου στα ελευθέρια επαγγέλματα ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε.. Σύμφωνα με αυτές, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών των ελεύθερων επαγγελματιών, ανεξάρτητα από την έκδοση ή μη θεωρημένου στοιχείου, εφόσον οι αμοιβές καταβάλλονται από δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ και λοιπά νπδδ κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ..
Επισημαίνεται ότι όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (σχετ. το 1023557/39/Α0012/18.2.98 έγγραφό μας) και προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., οι λήπτες των υπηρεσιών που ορίζονται ως υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου, κατά την καταβολή των σχετικών αμοιβών πρέπει να έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η υποχρέωση ή μη παρακράτησης φόρου εξαρτάται καταρχήν από το είδος του εισοδήματος που αποκτάτε, γεγονός πραγματικό (όπως σας αναφέρουμε και στο 1079561/15607/Α0012/14.9.2007 έγγραφό μας) που ανάγεται στην εξελεγκτική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ..

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης