ΠΟΛ.1009/17.1.1995

Τύπος και περιεχόμενο δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών

17 Ιαν 1995

Taxheaven.gr
Τύπος και περιεχόμενο δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών
1006297/88/A 0012/ΠΟΛ. 1009/17.1.1995

ΠΟΛ 1009

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της 1012127/101/Α0012/ΠΟΛ.1030/27.1.1993 απόφασής μας και των 1027074/313/Α0012/και 1018371/241/Α0012/14.2.1994 διαταγών, σας γνωρίζουμε ότι τα "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ" που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και διαταγές, στα οποία περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή, σε ψηφιακή μορφή, του δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης για τις αποδοχές ή τις συντάξεις που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους, καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτούς, αντικαθίστανται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

Taxheaven.gr