Αποτελέσματα live αναζήτησης

1076479/1499/Α0012/5.9.2007 Ανάθεση εκτέλεσης δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε υπεργολάβο.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1076479/1499/Α0012/5.9.2007
Ανάθεση εκτέλεσης δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε υπεργολάβο.

1076479/1499/Α0012/5.9.2007 Ανάθεση εκτέλεσης δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε υπεργολάβο.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1076479/1499/Α0012

ΘΕΜΑ: Ανάθεση εκτέλεσης δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε υπεργολάβο.

Απαντώντας στην από 2.8.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006 με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994, δεν καταργήθηκε η δυνατότητα των επιχειρήσεων να αναθέτουν την εκτέλεση του υπ' αυτών αναληφθέντος έργου, ή μέρους αυτού, σε άλλη επιχείρηση, τον υπεργολάβο.
Κατά συνέπεια, πολιτικός μηχανικός (φορέας ατομικής επιχείρησης) ο οποίος έχει αναλάβει την κατασκευή δημόσιου τεχνικού έργου, δύναται να εισφέρει ολόκληρο το έργο για κατασκευή, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) στην οποία συμμετέχει. Στην περίπτωση αυτή, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) παρακράτηση φόρου 3% ενεργείται μόνο από τον εργοδότη (Δημόσιο, Δήμο, ν.π.δ.δ. κ.λπ.) κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον πολιτικό μηχανικό, και ο φόρος αυτός συμψηφίζεται από την κατασκευάστρια Ε.Π.Ε. στην οποία έχει εισφερθεί το έργο, βάσει σχετικής βεβαιώσεως που χορηγεί ο πολιτικός μηχανικός (1013098/10120/Β0012/ΠΟΛ.1080/30.3.2001, 1027178/10254/ΠΟΛ.1052/15.3.2007 εγκύκλιοι).

2. Επίσης, ο πολιτικός μηχανικός έχει υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.820/1978 όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο 2 του ν.2954/2001, να γνωστοποιήσει πριν από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου στον αρμόδιο για τη φορολογία του Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., τα στοιχεία του υπεργολάβου που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου ή να καταθέσει σ' αυτόν αντίγραφο του συμφωνητικού που καταρτίσθηκε για την ανάληψη της εκτέλεσης του έργου από τον υπεργολάβο, εφόσον η αξία του έργου υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης