1041239/760/Α0012/25.4.2007

Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος συγγραφέα δημοσίου υπαλλήλου.Σχόλια:


25 Απρ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 25 Απριλίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1041239/760/Α0012

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος συγγραφέα δημοσίου υπαλλήλου.


Απαντώντας στην από 10.4.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ύστερα από ερώτημά μας για το προαναφερόμενο θέμα, γνωμοδότησε με την 464/2004 Γνωμοδότηση, η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, ότι, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος συγγραφέα δημοσίου υπαλλήλου (στην έννοια του οποίου περιλαμβάνεται αναμφίβολα και ο Δημόσιος Λειτουργός -καθηγητής) για τον μεν συγγραφέα και ταυτοχρόνως εκδότη του ιδίου του συγγράμματος εφαρμόζεται ο μοναδικός συντελεστής 19% κωδ. αρ. 3211β' της ΥΑ 110210/15080/Γ0012/ΠΟΛ.1276/24.8.1993 ο οποίος από τη χρήση 2006 αυξήθηκε σε 22% με την Υ.Α. 1004925/15062/Γ0012/ΠΟΛ.1004/19.1.2006, ενώ για τον συγγραφέα (μη εκδότη) όπως και για τις αμοιβές εκ συγγραφικών δικαιωμάτων εν γένει εφαρμόζεται ο μοναδικός συντελεστής 45% της Ε. 16382/29.12.1987/ΠΟΛ.371 Απόφασης του Υπ. Οικονομικών.

2. Με βάση τα προαναφερόμενα, εάν, ως συγγραφέας δημόσιος υπάλληλος, εκδίδετε ο ίδιος και εμπορεύεστε τα συγγράμματά σας, το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται με την εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους 22%, ενώ σε διαφορετική περίπτωση (εκχώρηση σε τρίτο του δικαιώματος έκδοσης και εκμετάλλευσης του έργου) εφαρμόζεται ο συντελεστής 45%.

3. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αθηνών, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται, λόγω αρμοδιότητας, για τις δικές της ενέργειες.

Taxheaven.gr