Αποτελέσματα live αναζήτησης

1024777/475/Α0012/19.6.2007 Φορολογική μεταχείριση περιβαλλοντολόγου.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1024777/475/Α0012/19.6.2007
Φορολογική μεταχείριση περιβαλλοντολόγου.

1024777/475/Α0012/19.6.2007 Φορολογική μεταχείριση περιβαλλοντολόγου.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα 19 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1024777/475/Α0012

ΘΕΜΑ:Φορολογική μεταχείριση περιβαλλοντολόγου.


Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 191/5.3.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και οι αμοιβές από την άσκηση του επαγγέλματος του δασολόγου.

2. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (1052697/963/Α0012/5.6.2001), στα περιοριστικώς κατονομαζόμενα ελευθέρια επαγγέλματα λόγω των χαρακτηριστικών του επαγγέλματος αυτού (πνευματικό στοιχείο, ειδική επιστημονική γνώση) ανήκει και το επάγγελμα του περιβαλλοντολόγου.

3. Με τις διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών, που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από τα επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος.
Από το ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες (μόνο όσες αναφέρονται στο άρθρο 31 του ν.2238/1994), εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου και το ποσό που απομένει αποτελεί το καθαρό εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων.

4. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43 του ίδιου νόμου, κατ' εξαίρεση για αμοιβή αρχιτεκτόνων και μηχανικών για τη σύνταξη μελετών (όσες ρητά αναφέρονται σ' αυτήν τη διάταξη) και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με τη χρήση κατάλληλου συντελεστή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών.

5. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ίδιου νόμου, στο εισόδημα από αμοιβή ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστα ποσό των αμοιβών αυτών.

6. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι:
α) Στις αμοιβές για δασικές και περιβαλλοντικές μελέτες πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστα ποσό αυτών,
β) το καθαρό εισόδημα για το οποίο θα φορολογηθεί ο περιβαλλοντολόγος, όπως και ο δασολόγος, θα προκύψει με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 παρ. 1 έως 4 του ν.2238/1994, και όχι με βάση τις ειδικές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου (σχετ. το 1033578/644/Α0012/23.4.07 έγγραφό μας).

7. Τέλος, τα αιτήματα που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφό σας, περί της θέσπισης Μ.Σ.Κ.Κ. για τον περιβαλλοντολόγο Μελετητή και της επιβολής προκαταβλητέου φόρου επί της νόμιμης αμοιβής της μελέτης που εκπονεί περιβαλλοντολόγος μελετητής, δεν αντιμετωπίζονται από την Υπηρεσία μας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης