Αποτελέσματα live αναζήτησης

1092000/1792/Α0012/25.10.2007 «Εφαρμογή συντελεστών προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος της παρ.5 του άρθρου 49 του Ν.2238/1994».

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1092000/1792/Α0012/25.10.2007
«Εφαρμογή συντελεστών προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος της παρ.5 του άρθρου 49 του Ν.2238/1994».

1092000/1792/Α0012/25.10.2007 «Εφαρμογή συντελεστών προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος της παρ.5 του άρθρου 49

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1092000/1792/Α0012

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή συντελεστών προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος της παρ.5 του άρθρου 49 του Ν.2238/1994».

Απαντώντας σε έγγραφό σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) ορίζεται ότι κατ' εξαίρεση, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για τη σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με τη χρήση συντελεστή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών.
Ο συντελεστής αυτός είναι ανάλογος με την κατηγορία του έργου και ορίζεται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (1109836/2063/Α0012/29.10.1996 έγγραφό μας) οι οριζόμενοι από την παρ.5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. συντελεστές, εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος από τις συγκεκριμένες εργασίες που αναφέρονται στην προηγούμενη διάταξη και στην περίπτωση που οι εργασίες αυτές εκτελούνται από εταιρίες, με εξαίρεση τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τις Α.Ε. ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρούνται και από το αν οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά από τα μέλη τους ή απασχολείται και έμμισθο ειδικευμένο προσωπικό.

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, για να εφαρμόζονται οι συντελεστές του άρθρου 49 σε προσωπική εταιρεία απαιτείται οι εργασίες της εταιρείας να αναφέρονται στην ίδια διάταξη, τα δε μέλη της να είναι αποκλειστικά μηχανικοί οι οποίοι ή να εργάζονται μόνοι τους για τους σκοπούς της εταιρείας ή να απασχολούν παράλληλα και έμμισθο ειδικευμένο προσωπικό (σχετ. το 1094444/1926/Α0012/3.2.2003 έγγραφό μας).

4. Με την από 28.9.07 αίτησή σας μας γνωρίσατε ότι κάτοχος πτυχίων της κατηγορίας 24, 25 και 27 του π.δ.541/1978 με αντίστοιχες τάξεις Δ' Γ 'και Α' εκπονεί μελέτες δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα των παραπάνω κατηγοριών.
Εφόσον, όπως μας γνωστοποιήσατε τηλεφωνικώς, τα μέλη της μελετητικής ομόρρυθμης εταιρείας που έχετε συστήσει δεν είναι μηχανικοί αλλά δασολόγοι τότε οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. δεν έχουν εφαρμογή για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος της συγκεκριμένης ομόρρυθμης εταιρείας για τις δασικές μελέτες και τις μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου. Συνεπώς στη συγκεκριμένη περίπτωση το καθαρό εισόδημα της ομόρρυθμης εταιρείας θα προσδιορισθεί λογιστικώς.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης