Αποτελέσματα live αναζήτησης

1037715/814/Α0012/1.6.2007 Πληροφορίες για το φορολογικό καθεστώς των καλλιτεχνών στην Ελλάδα.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1037715/814/Α0012/1.6.2007
Πληροφορίες για το φορολογικό καθεστώς των καλλιτεχνών στην Ελλάδα.

1037715/814/Α0012/1.6.2007 Πληροφορίες για το φορολογικό καθεστώς των καλλιτεχνών στην Ελλάδα.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 1 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1037715/814/Α0012

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες για το φορολογικό καθεστώς των καλλιτεχνών στην Ελλάδα.

ΣΧΕΤ.: Το 343/3.4.07.


Αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Το φορολογικό καθεστώς των καλλιτεχνών διέπεται από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος χωρίς να προβλέπεται ειδική φορολογική μεταχείριση για το εισόδημα που αποκτάται από τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

2. Συγκεκριμένα το εισόδημα αυτό κατατάσσεται και φορολογείται ως εξής:

α. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος περιλαμβάνονται και οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του καλλιτέχνη, γλύπτη, ζωγράφου, ηθοποιού, μουσουργού κ.λπ.. Το εισόδημα αυτό μετά την αφαίρεση των διαφόρων δαπανών ανάγεται στην εκάστοτε ισχύουσα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων.

β. Όταν το ελευθέριο επάγγελμα του καλλιτέχνη οργανώνεται επιχειρηματικά για παράδειγμα, με διάθεση κεφαλαίου προσωπικού κ.λπ. το εισόδημα που αποκτάται αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογείται το καθαρό ποσό του μετά την αφαίρεση των σχετικών δαπανών από αυτό είτε με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, όπως και στην περίπτωση της παρ.α' του παρόντος, είτε με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή φορολογίας εισοδήματος αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.).

γ. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, καλλιτέχνες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας χαρακτηρίζονται μισθωτοί, το εισόδημά τους ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης