Αποτελέσματα live αναζήτησης

1063347/1269/Α0012/18.7.2007 Φορολογική μεταχείριση «υποτροφίας» συνεργαζομένων ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Δημόκριτος».

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1063347/1269/Α0012/18.7.2007
Φορολογική μεταχείριση «υποτροφίας» συνεργαζομένων ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Δημόκριτος».

1063347/1269/Α0012/18.7.2007 Φορολογική μεταχείριση «υποτροφίας» συνεργαζομένων ερευνητών του Εθνικού Κέντρου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα 18 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1063347/1269/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση «υποτροφίας» συνεργαζομένων ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Δημόκριτος».

ΣΧΕΤ.: Το 10334107642/Α0012/21.5.07 έγγραφο.
Το 120/1.1/7.22/19.6.07 έγγραφο.


Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ίδιου ως άνω νόμου.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του παραπάνω νόμου ορίζεται ότι στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.
Ο φόρος παρακρατείται μεταξύ άλλων, από τις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

3. Στο τελευταίο έγγραφό σας προς την υπηρεσία μας αναφέρετε ότι οι συνεργαζόμενοι ερευνητές του «...» αποτελούν ειδική κατηγορία ερευνητών των οποίων η απασχόληση στο «...» δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως σχέση εξαρτημένης εργασία ούτε ως υπηρεσίες από το ελευθέριο επάγγελμα του ερευνητή.

4. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι αμοιβές (υπό μορφή υποτροφίας) των συνεργαζόμενων ερευνητών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» δεδομένου ότι δεν μπορούν να καταταχθούν σε καμία άλλη πηγή εισοδήματος, λογίζονται ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, στο οποίο διενεργείται παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης