Αποτελέσματα live αναζήτησης

1117239/2276/Α0012/18.12.2007 Φορολογική μεταχείριση συγγραφικών δικαιωμάτων που αποκτούνται από δημόσιο υπάλληλο.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2007 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1117239/2276/Α0012/18.12.2007
Φορολογική μεταχείριση συγγραφικών δικαιωμάτων που αποκτούνται από δημόσιο υπάλληλο.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1117239/2276/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση συγγραφικών δικαιωμάτων που αποκτούνται από δημόσιο υπάλληλο.

Σε απάντηση ερωτήματός σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε συγγραφείς και μουσουργούς από συγγραφικά δικαιώματα γενικά.

2. Σύμφωνα με την Ε.2482/ΠΟΛ.44/8.3.1979 διαταγή μας ως συγγραφέας θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασχολείται συστηματικά ή συμπτωματικά με τη συγγραφή επιστημονικών συγγραμμάτων ή άλλου είδους βιβλίων, δηλαδή πονημάτων γενικά τα οποία είναι προϊόντα της δικής τους πνευματικής εργασίας και μελέτης.
Εισόδημα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, του συγγραφέα είναι οι αμοιβές που εισπράττει:
α) Όταν αναθέτει σε τυπογραφική επιχείρηση την εκτύπωση των συγγραμμάτων του για λογαριασμό του και η διάθεση γίνεται από τον ίδιο.
β) Όταν εκχωρεί σε τρίτο (τον εκδότη) το δικαίωμα έκδοσης και εκμετάλλευσης του έργου του.
γ) Όταν παραχωρεί την εκμετάλλευση σε εκδοτικό οίκο ορισμένου συγγράμματός του το οποίο έχει εκτυπώσει ο ίδιος.
δ) Από τη συγγραφή συγγράμματος που κυκλοφορεί με το όνομά του και έχουν συμβάλλει με την πνευματική τους εργασία εκτός από αυτόν και άλλα πρόσωπα διαφόρων ειδικοτήτων (αρχαιολόγοι, ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κ.λπ.), γιατί και σε αυτή την περίπτωση το στοιχείο που προέχει είναι η πνευματική εργασία του συγγραφέα.
ε) Από τη συγγραφή άρθρων σε εφημερίδες, περιοδικά ή εκφωνούμενα κείμενα σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές.

3. Από τη δικαστική και διοικητική νομολογία (ΣτΕ 4222/1986, Σ.2736/1950/ΠΟΛ.91/20.7.1983) έγινε δεκτό ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι για τις εισπράξεις από συγγραφικά δικαιώματα ή από πωλήσεις των βιβλίων τους δεν υποχρεούνται στην τήρηση των βιβλίων και στην έκδοση των στοιχείων που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. (π.δ. 182/1992).

4. Ακόμη σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (πδ 186/1992), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 και το οποίο ισχύει σύμφωνα με την περίπτωση θ' του άρθρου 39 αυτού του νόμου από 1.1.2007, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι δεν θεωρείται επιτηδευματίας ο συγγραφέας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος εφόσον δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία.

5. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 του ν.2238/1994, αν ο υπόχρεος δεν τηρεί βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων, ή αυτά που τηρεί είναι ανεπαρκή ή ανακριβή, το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα προσδιορίζονται τεκμαρτώς.
Με τις διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου και νόμου, για κάθε κατηγορία επαγγέλματος, προβλέπεται ένας μοναδικός συντελεστής καθαρών αμοιβών, ο οποίος εφαρμόζεται στις ακαθάριστες αμοιβές. Με την 16382/ΠΟΛ.371/1987 απόφ. Υπ. Οικονομικών, ο μοναδικός συντελεστής καθαρού εισοδήματος του συγγραφέα καθορίστηκε σε 45%.
Περαιτέρω, με την 1004925/15062/Γ0012/ΠΟΛ.1004/2006 Αποφ. Υπ. Οικονομικών, για τον εκδότη βιβλίων - συγγραφέα δημόσιο υπάλληλο και συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο, ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους ορίστηκε σε 22% (κ.α.3211β).

6. Το Ν.Σ.Κ. με τη γνωμοδότηση 464/2004, έκρινε ότι για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων συγγραφέων και εκδοτών ταυτόχρονα, εφαρμόζεται ο συντελεστής 22% (κ.α. 3211 β), ενώ για τους λοιπούς συγγραφείς δημοσίους υπαλλήλους (μη εκδότες και συγγραφικά δικαιώματα) εφαρμόζεται ο μοναδικός συντελεστής 45% που ορίζεται για τους συγγραφείς γενικά.

7. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι, εφόσον, σύμφωνα με όσα διατυπώνετε στην αίτησή σας, δημόσιος υπάλληλος καθηγητής Πανεπιστημίου αποκτά εισόδημα από συγγραφικά δικαιώματα δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων και η φορολόγησή του δεν γίνεται με λογιστικό προσδιορισμό (έσοδα - έξοδα) αλλά με την εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρών κερδών ο οποίος εν προκειμένω είναι 45%. Τέλος, στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται το έντυπο Ε3 με τα στοιχεία του φορολογούμενου (Πίνακας Α'), τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος (Πίνακας ΣΤ', υποπίνακας στ') και στην τελευταία σελίδα του εντύπου, στο πεδίο σημειώσεις φορολογουμένου, αναγράφονται η ιδιότητα του φορολογουμένου και το είδος του αποκτώμενου εισοδήματος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης