ΠΟΛ.1001/3.1.1995

Επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 1994

3 Ιαν 1995

Taxheaven.gr
Επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 1994

1000775/7/0014/ΠΟΛ. 1001/3.1.1995

ΠΟΛ 1001

Σας στέλνουμε συνημμένα "Πίνακα Επιστροφών Φ.Π.Α. έτους 1994" και παρακαλούμε, αφού συμπληρωθούν οι ενδείξεις του, να επιστραφεί στη Δ/νσή μας το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου 1995.


Taxheaven.gr