Αποτελέσματα live αναζήτησης

1101270/1989/Α0012/21.11.2007 Φορολογική αντιμετώπιση της αποζημίωσης λόγω απόλυσης που καταβάλλεται σε αλλοδαπό εργαζόμενο που απασχολείται σε εταιρεία του ομίλου στην Ελλάδα δυνάμει σύμβασης δανεισμού προσωπικού.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1101270/1989/Α0012/21.11.2007
Φορολογική αντιμετώπιση της αποζημίωσης λόγω απόλυσης που καταβάλλεται σε αλλοδαπό εργαζόμενο που απασχολείται σε εταιρεία του ομίλου στην Ελλάδα δυνάμει σύμβασης δανεισμού προσωπικού.


1101270/1989/Α0012/21.11.2007 Φορολογική αντιμετώπιση της αποζημίωσης λόγω απόλυσης που καταβάλλεται σε αλλοδα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1101270/1989/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση της αποζημίωσης λόγω απόλυσης που καταβάλλεται σε αλλοδαπό εργαζόμενο που απασχολείται σε εταιρεία του ομίλου στην Ελλάδα δυνάμει σύμβασης δανεισμού προσωπικού.


Σε συνέχεια του από 22 Οκτωβρίου 2007 εγγράφου σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, και προκειμένου να διασαφηνιστεί για το αν η καταβαλλόμενη αποζημίωση που αναφέρετε στο ως άνω έγγραφό σας εντάσσεται στα πλαίσια της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας (βάσει των διατάξεων α', β', γ' όπως αυτές αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2238/1994), παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στα εξής:

1) Πόσο χρόνο διαρκεί η απόσπαση («δανεισμός» σύμφωνα με την ορολογία που χρησιμοποιείται στο ανωτέρω έγγραφό σας) του αλλοδαπού μισθωτού από την αλλοδαπή στην ελληνική εταιρεία του ομίλου;

2) Στην περίπτωση που η ανωτέρω απόσπαση είναι διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους, υπάρχει απαλλαγή του αλλοδαπού μισθωτού από τον ελληνικό ασφαλιστικό φορέα κατόπιν προσκομίσεως σχετικού πιστοποιητικού για ασφάλιση του εν λόγω εργαζομένου στον αντίστοιχο αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα;

3) Στην περίπτωση που η ίδια απόσπαση είναι διάρκειας πέραν του ενός (1) έτους, όπως μας γνωστοποιήσετε για το πού είναι ασφαλισμένος ο ανωτέρω αλλοδαπός μισθωτός (στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή) και σε περίπτωση που είναι ασφαλισμένος στην αλλοδαπή εάν υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που να τον απαλλάσσει από την υποχρέωση ασφάλισής του στον αντίστοιχο ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης