Αποτελέσματα live αναζήτησης

1101268/1990/Α0012/28.11.2007 Φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών που καταβάλλει αλλοδαπή εταιρεία σε προσωπικό που διαθέτει με σύμβαση δανεισμού σε ημεδαπή εταιρεία.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1101268/1990/Α0012/28.11.2007
Φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών που καταβάλλει αλλοδαπή εταιρεία σε προσωπικό που διαθέτει με σύμβαση δανεισμού σε ημεδαπή εταιρεία.

1101268/1990/Α0012/28.11.2007 Φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών που καταβάλλει αλλοδαπή εταιρεία σε προσωπι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1101268/1990/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών που καταβάλλει αλλοδαπή εταιρεία σε προσωπικό που διαθέτει με σύμβαση δανεισμού σε ημεδαπή εταιρεία.

Σε συνέχεια του MS/IB/cs/dimosio/22-1007α/22 Οκτωβρίου 2007 εγγράφου σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στο από 24 Ιουλίου 2006 έγγραφό σας προς την υπηρεσία μας που αφορά σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί τμήματος αποδοχών που καταβάλλονται στην αλλοδαπή (επισυνάπτεται) μας αναφέρατε τα εξής:
Γερμανική επιχείρηση απασχολούσε γερμανικό προσωπικό αποσπασμένο στην θυγατρική της Α.Ε. στην Ελλάδα. Για τμήμα των μισθών του αποσπασμένου γερμανικού προσωπικού στην Ελλάδα η ελληνική θυγατρική ΑΕ ουδεμία ανάμιξη είχε, ούτε συμπεριλάμβανε τμήμα αυτών στις δαπάνες της, καθώς το συγκεκριμένο τμήμα των μισθών και όποιες άλλες παροχές καταβάλλονταν εξ ολοκλήρου από την γερμανική μητρική επιχείρηση στην Γερμανία. Περαιτέρω δε, τα σχετικά κόστη δεν επαναχρεώνονταν στη Ελληνική θυγατρική Α.Ε..
Με το εν λόγω από 24 Ιουλίου 2006 έγγραφό σας μας απευθύνατε το ερώτημα για το αν η ελληνική θυγατρική ΑΕ είναι υπόχρεη ή όχι σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών επί των μισθών που καταβάλλονται από τη γερμανική μητρική επιχείρηση στη Γερμανία για το αποσπασμένο προσωπικό στην Ελλάδα.

2. Σε συνέχεια του ιδίου ως άνω εγγράφου η υπηρεσία μας σας απέστειλε το με αρ.πρωτ. 1068806/1643/Α0012/21.12.06 έγγραφο (επισυνάπτεται) με το οποίο, προκειμένου να διασαφηνιστούν τα πραγματικά περιστατικά της ανωτέρω υπόθεσης, παρακαλούσαμε να μας απαντήσετε στα διαλαμβανόμενα σε αυτό α', β', γ', δ' ερωτήματα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε λάβει σχετική απάντηση από μέρους σας.

3. Στο MS/IB/cs/dimosio/22-1007α/22 Οκτωβρίου 2007 έγγραφό σας προς την υπηρεσία μας, μας αναφέρετε τα εξής:
Ημεδαπή εταιρία απασχολεί στην Ελλάδα αλλοδαπό προσωπικό δυνάμει σύμβασης δανεισμού προσωπικού που έχει συνάψει με συνδεδεμένη αλλοδαπή εταιρεία του ομίλου. Μέρος του μισθού των εν λόγω εργαζομένων καταβάλλεται από την ελληνική εταιρία η οποία και τους εμφανίζει στη μισθοδοσία του προσωπικού της παρακρατώντας και αποδίδοντας τον οφειλόμενο ΦΜΥ, ενώ το υπόλοιπο του μισθού καταβάλλεται απευθείας και χωρίς καμία μεσολάβηση της ελληνικής εταιρίας από την αλλοδαπή εταιρία. Συγκεκριμένα, η αλλοδαπή εταιρία δεν τιμολογεί την ελληνική με τα ποσά του μισθού που καταβάλλει η ίδια στους εν λόγω εργαζομένους.
Με το ίδιο ως άνω έγγραφό σας μας απευθύνατε το ερώτημα σχετικά με το εάν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΜΥ στα ποσά που καταβάλλει η αλλοδαπή εταιρία στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είτε από την ελληνική εταιρία είτε από την αλλοδαπή.

4. Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε για το αν τα αναφερόμενα MS/IB/cs/dimosio/22-1007α/22 Οκτωβρίου 2007 έγγραφό σας αφορούν την ίδια υπόθεση με τα αναφερόμενα στο από 24 Ιουλίου 2006 έγγραφό σας και σε περίπτωση που δεν αφορούν την ίδια υπόθεση παρακαλούμε όπως επίσης μας απαντήσετε στα αντίστοιχα με τα α', β', γ', δ' ερωτήματα όπως αυτά αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 1068806/1643/Α0012/21.12.06 έγγραφό μας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης