Αποτελέσματα live αναζήτησης

1104810/2075/Α0012/7.12.2007 Φορολογική μεταχείριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε στους συνταξιούχους των Οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και οι οποίοι έχουν μόνιμη διαμονή σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1104810/2075/Α0012/7.12.2007
Φορολογική μεταχείριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε στους συνταξιούχους των Οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και οι οποίοι έχουν μόνιμη διαμονή σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

1104810/2075/Α0012/7.12.2007 Φορολογική μεταχείριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε στους σ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1104810/2075/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε στους συνταξιούχους των Οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και οι οποίοι έχουν μόνιμη διαμονή σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

ΣΧΕΤ.: 1) Το με ΑΠ Φ 11221/25375/1631/30.10.2007 έγγραφο
2) Το με ΑΠ 023454/19.11.2007 έγγραφο


Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων που διαβιβάσθηκαν στη Δ/νσή μας και αφορούν το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, θεωρείται ότι προκύπτει εισόδημα φορολογούμενο, όταν υπάρχει περιοδικότητα και διαρκώς εκμεταλλεύσιμη πηγή, όταν αυτό προέρχεται από αντάλλαγμα προσωπικής εργασίας ή από καρπούς περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου κι όχι από κάθε άλλη προσαύξηση της περιουσίας του φορολογούμενου, εκτός αν με ειδική διάταξη νόμου, η προσαύξηση αυτής της περιουσίας λογίζεται - για την υπαγωγή της σε φόρο - ως εισόδημα. Σχετική και η απόφαση του ΣτΕ 1453/1982.

2. Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με το ως άνω έγγραφό του μας γνωστοποίησε ότι στους συνταξιούχους των οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητάς του, που έχουν μόνιμη διαμονή σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, κατά το τρέχον έτος, χορηγήθηκε με βάση τις σχετικές κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας οικονομική ενίσχυση ίση με μία μικτή μηνιαία σύνταξη προκειμένου αυτοί να αντιμετωπίσουν τις επείγουσες ανάγκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών.
Από το ποσό της έκτακτης αυτής οικονομικής ενίσχυσης δεν παρακρατήθηκε η αναλογούσα εισφορά για την υγειονομική περίθαλψη ούτε ο αντίστοιχος φόρος.
Πολλοί από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς που χορήγησαν την έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση στους πυρόπληκτους συνταξιούχους έθεσαν το ερώτημα εάν το ποσό αυτό είναι φορολογητέο και αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών για φορολογική χρήση.

3. Ενόψει των ανωτέρω γίνεται δεκτό ότι η ανωτέρω έκτακτη οικονομική ενίσχυση που δόθηκε στους πυρόπληκτους συνταξιούχους προκειμένου αυτοί να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες δαπάνες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα για τους δικαιούχους καθόσον δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος όπως αυτά αναφέρθηκαν στην παρ. 1 του παρόντος. Τέλος, η έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση θα αναγραφεί στον ΠΙΝΑΚΑ III (ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΔΕ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ) της ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών που θα χορηγήσουν οι αντίστοιχοι οργανισμοί στους δικαιούχους πυρόπληκτους συνταξιούχους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης