1053110/1016/Α0012/31.5.2007

Χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτου σε περίπτωση εξαφάνισης του εργολάβου και αρμόδια Δ.Ο.Υ..Σχόλια:


31 Μάι 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα 31 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1053110/1016/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτου σε περίπτωση εξαφάνισης του εργολάβου και αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Σε απάντηση του εγγράφου σας 19023/17.11.2006 σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κατά την αποπεράτωση της οικοδομής και πριν από τη σύνδεση της με τη ΔΕΗ, υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου υποβολής ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδομών, δήλωση με το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδομής και τον τελικό πίνακα ποσοστών συμμετοχής των επί μέρους εργασιών.
Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι ο εργολάβος - κατασκευαστής, που ανέλαβε με το σύστημα της αντιπαροχής την ανέγερση οικοδομής, εξαφανίστηκε ενώ άφησε την οικοδομή σε ημιτελές στάδιο.
Η συνέχιση και αποπεράτωση των εργασιών της οικοδομής έγινε από τους αγοραστές - ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Επειδή ο εργολάβος της οικοδομής εξαφανίστηκε, υπόχρεοι για τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης του ελάχιστου κόστους και του τελικού πίνακα των επί μέρους εργασιών είναι οι ιδιοκτήτες - αγοραστές, οι δε πίνακες συμπληρώνονται με τα στοιχεία των εργασιών που εκτέλεσαν στην οικοδομή μετά την ανάληψη και αποπεράτωση της.
Για τον υπολογισμό του συνολικού ελάχιστου κόστους δεν υπολογίζονται τα χιλιοστά των εργασιών που αναφέρονται στις εργασίες που εκτέλεσε ο εργολάβος, πράγμα βέβαια το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται.
Στην περίπτωση αυτή, επειδή για τη χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης της οικοδομής, αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου υποχρεούνται να υποβάλουν τους πιο πάνω πίνακες στη Δ.Ο.Υ. του εξαφανισθέντος εργολάβου και να χορηγήσουν ότι στοιχεία είναι απαραίτητα στη Δ.Ο.Υ. για να προβεί στον απαραίτητο έλεγχο της υπόθεσης.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις του εργολάβου και των ιδιοκτητών, κατά περίπτωση, καθώς και ο έλεγχος αυτής της υπόθεσης, είναι ανεξάρτητες από τις προσωπικές διενέξεις αυτών.

Taxheaven.gr