Αποτελέσματα live αναζήτησης

1058012/1121/Α0012/12.6.2007 Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους οικοδομής και διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού για τη σύνδεση ακινήτου με τη ΔΕΗ.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1058012/1121/Α0012/12.6.2007
Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους οικοδομής και διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού για τη σύνδεση ακινήτου με τη ΔΕΗ.

1058012/1121/Α0012/12.6.2007 Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους οικοδομής και διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.: 1058012/1121/Α0012

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους οικοδομής και διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού για τη σύνδεση ακινήτου με τη ΔΕΗ.

Σε απάντηση του 22787/28.11.2006 εγγράφου σας, που μας διαβίβασε η διεύθυνση Ελέγχου, σχετικά με θέματα που παρουσιάζονται κατά τη χορήγηση των πιστοποιητικών ηλεκτροδότησης των ακινήτων, σας πληροφορούμε τα παρακάτω:
Ο τρόπος υπολογισμού του ελάχιστου κόστους οικοδομής ορίζεται με τις διατάξεις της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ως εξής:
Το Μέγεθος της Οικοδομής (ΜΟ), (το άθροισμα των επιφανειών των κύριων χώρων και των βοηθητικών χώρων οι οποίοι ανάγονται σε ισοδύναμους κύριους, πολλαπλασιαζόμενοι με τους Συντελεστές αναγωγής βοηθητικών χώρων πολλαπλασιάζεται με την τιμή του αντίστοιχου για κάθε είδος οικοδομής κόστος εκκίνησης (ΚΕ) και τους αντίστοιχους στα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης οικοδομής Συντελεστές αυξομείωσης (ΣΑ).
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω ο υπολογισμός του ελάχιστου κόστους κατασκευής της κάθε κατηγορίας οικοδομής είναι συγκεκριμένο οπότε δεν παρέχεται η δυνατότητα στον μελετητή μηχανικό να υπολογίσει διαφορετικά το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδομής, για την οποία ζητά την έκδοση της άδειας ανέγερσης.
Εξάλλου είναι γνωστό ότι οι πιο πάνω διατάξεις αναφέρονται στο ελάχιστο κόστος και όχι στο πραγματικό κόστος της οικοδομής.
Κατά συνέπεια, εάν μετά τον έλεγχο της υπόθεσης, προκύπτει ότι ο τελικός πίνακας των επιμέρους εργασιών του ελάχιστου κόστους της οικοδομής είναι ισοσκελισμένος και καλύπτεται από τα προβλεπόμενα παραστατικά στοιχεία, αγοράς υλικών, μεταφοράς, παροχής υπηρεσίας κ.λπ., τότε ο πίνακας είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες διατάξεις και δεν επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραπάνω απόφασης και των άρθρων 35 και 36 του ν.2238/1994.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, κατά τον έλεγχο της φορολογικής δήλωσης μπορεί να προσδιορισθεί, επιπλέον τεκμαρτή δαπάνη καθόσον ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για την ανέγερση οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2238/1994. Επιπλέον, για τον έλεγχο υποθέσεων που καταθέτουν δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. για την ηλεκτροδότηση ακινήτων, μπορεί να γίνει εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 της 1112981/2097/Α0012/25.11.2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες παραγράφους αυτής της απόφασης «περί καθορισμού του δείγματος των υποθέσεων ηλεκτροδότησης ακινήτων».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης