Αποτελέσματα live αναζήτησης

1118899/2316/Α0012/28.12.2007 Φορολογική μεταχείριση επιχείρησης ιδιωτικών τεχνικών έργων μετά την 1.1.2007.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1118899/2316/Α0012/28.12.2007
Φορολογική μεταχείριση επιχείρησης ιδιωτικών τεχνικών έργων μετά την 1.1.2007.

1118899/2316/Α0012/28.12.2007 Φορολογική μεταχείριση επιχείρησης ιδιωτικών τεχνικών έργων μετά την 1.1.2007.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1118899/2316/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιχείρησης ιδιωτικών τεχνικών έργων μετά την 1.1.2007.

Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 άρθρου 34 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006 και οι οποίες έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόμου για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις (Ο.Ε. κ.λπ.) από 1.1.2007 και μετά, τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων γενικώς, προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. εφόσον τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β' και Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ., δηλαδή λογιστικά.

2. Με το αίτημά σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε: α) τον τρόπο προσδιορισμού των καθαρών κερδών της τεχνικής εταιρίας σας για την χρήση 1/1 - 31/12/07 και β) πως θα προσδιορισθεί το καθαρό κέρδος για τεχνικό έργο που κατασκευάσθηκε πριν την 1.1.2007 και το φορολογικό στοιχεί αξίας του έργου θα εκδοθεί μετά την 1.1.2007.

3. Ύστερα από τα παραπάνω τα καθαρά κέρδη του οικ. έτους 2008 θα προσδιορισθούν τεκμαρτά κατά το μέρος εκείνο που αφορά την κατασκευή τεχνικού έργου που αναλήφθηκε πριν την 1.1.2007 και με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος δηλαδή με λογιστικό τρόπο (έσοδα μείον έξοδα) για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλήφθηκαν μετά την 1.1.2007.

4. Το θέμα βέβαια του χαρακτηρισμού ενός έργου ως τεχνικού ή όχι ως πραγματικό ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του Προϊσταμένου της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. που υπάγεστε.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης