Αποτελέσματα live αναζήτησης

1060804/1204/Α0012/13.7.2007 Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος με εφαρμογή σκκ κατώτερο του οικείου.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1060804/1204/Α0012/13.7.2007
Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος με εφαρμογή σκκ κατώτερο του οικείου.

1060804/1204/Α0012/13.7.2007 Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος με εφαρμογή σκκ κατώτερο του οικείου.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 13 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1060804/1204/Α0012

ΘΕΜΑ:Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος με εφαρμογή σκκ κατώτερο του οικείου.


Απαντώντας στην από 20.6.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 32 του ν.2238/1994, αν από τα στοιχεία που προσκομίζει ο φορολογούμενος προκύπτει αποδεδειγμένα, ότι από γεγονότα ανώτερης βίας, το πραγματικό κέρδος είναι κατώτερο από αυτό που προσδιορίζεται με την εφαρμογή του μοναδικού συντελεστή, το κέρδος αυτό μπορεί να καθορίζεται με χρήση κατώτερου συντελεστή, όχι όμως κατώτερου από το μηδέν.

2. Με τις πιο πάνω διατάξεις προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων όταν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις αφ' ενός μεν του εξωλογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος τους για οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 32 του ν.2238/1994 και αφετέρου της μείωσης του εισοδήματος, οφειλόμενης αποκλειστικά σε γεγονότα ανώτερης βίας (Ε1340/αρ.εγκ.5/30.12.1967 εγκύκλιος, 1022682/10005/Β0012/6.3.2002 έγγραφο).

3. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας κι όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικώς, προκύπτει ότι ασκείτε την εκμετάλλευση πρακτορείου ΠΡΟΠΟ, δεν έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ., και κατά το μήνα Οκτώβριο του 2006 υποστήκατε υλικές ζημιές λόγω πλημμύρας στην περιοχή του καταστήματός σας, με συνέπεια το κέρδος για τη χρήση 2006 το οποίο υπολογίζεται με την εφαρμογή του οικείου μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους, να είναι ανώτερο από το κέρδος το οποίο πραγματοποιήσατε τελικά.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στην περίπτωση σας δύνανται να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 32 του ν.2238/1994 καθόσον συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους, δηλαδή του εξωλογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματός σας λόγω μη υποχρέωσης τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. καθώς και της μείωσης του εισοδήματος σας, οφειλόμενης αποκλειστικά σε γεγονότα ανώτερης βίας (πλημμύρα), όπως ισχυρίζεστε.

5. Τέλος, η διαπίστωση ότι υποστήκατε ζημιά από την πλημμύρα, ώστε να τύχουν εφαρμογή τα παραπάνω, είναι θέμα πραγματικό και ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του αρμόδιου προϊστάμενου Δ.Ο.Υ..

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης