Αποτελέσματα live αναζήτησης

1094357/15071/Γ0012/5.10.2007 Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1094357/15071/Γ0012/5.10.2007
Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.


1094357/15071/Γ0012/5.10.2007 Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1094357/15071/Γ0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.

ΣΧΕΤ.: Το από 25.7.2007 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό και όσον αφορά στο αίτημά σας για μείωση του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους (μ.σ.κ.κ.) του Κ.Α 9208β, που αφορά το πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ, Ιπποδρομιακού Στοιχήματος .....................κ.λπ., σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Ο μ.σ.κ.κ. (40%) του παραπάνω επαγγέλματος δεν καθορίστηκε αυθαίρετα, αλλά από ειδική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν εκτός από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων.
Με την αριθ. 1004925/15062/ΠΟΛ 1004/19.1.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ο μ.σ.κ.κ του Κ.Α 9208β μειώθηκε από 42% σε 40%. Ο καθορισθείς συντελεστής εφαρμόζεται στο σύνολο της παρεχόμενης προμήθειας από την Ο.Π.Α.Π Α. Ε, κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων του κλάΔ.Ο.Υ. σας.
Επειδή η καταχώρηση στον πίνακα αγορών και του Κ.Α.99208β με μ.σ.κ.κ. 42% πιθανόν να δημιουργεί απορίες ή και προβλήματα, σας πληροφορούμε ότι αυτός συμπεριλήφθηκε στον πίνακα αγορών εκ παραδρομής και σε μελλοντική αναμόρφωση των ισχυόντων πινάκων μ.σ.κ.κ. θα καταργηθεί.
Άλλωστε και με τις προϊσχύσασες αποφάσεις μ.σ.κ.κ. δεν είχε καθορισθεί συντελεστής για το επάγγελμα αυτό στον πίνακα αγορών και επομένως ο συντελεστής του Κ.Α. 99208β (42%) δεν εφαρμόζεται σε καμία περίπτωση, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και τις σημερινές συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, για τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών τους.

2. Το γεγονός ότι η παρεχόμενη προμήθεια 8% (από 12%) δεν κρίνεται από τις επιχειρήσεις σας ικανοποιητική είναι θέμα που εΚ.Φ.Ε.ύγει της αρμοδιότητάς μας.

3. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. τα πρακτορεία ΠΡΟ-ΠΟ δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων, παρέχεται όμως η δυνατότητα της κατ' εξαίρεση τήρησής τους.
Κατά συνέπεια σε περίπτωση που οι εν λόγω επιχειρήσεις πραγματοποιούν συντελεστή καθαρού κέρδους κατώτερο του 40%, όπως ισχυρίζεστε, έχουν τη δυνατότητα να τηρήσουν βιβλία και στοιχεία και επομένως να προσδιορίσουν τα καθαρά τους κέρδη λογιστικά, δηλαδή αφαιρώντας τα έξοδα από τα έσοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης