Αποτελέσματα live αναζήτησης

1041315/15041/Γ0012/4.5.2007 Συντελεστής απόσβεσης ξυλείας και μεταλλικών ικριωμάτων που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά έργα.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1041315/15041/Γ0012/4.5.2007
Συντελεστής απόσβεσης ξυλείας και μεταλλικών ικριωμάτων που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά έργα.

1041315/15041/Γ0012/4.5.2007 Συντελεστής απόσβεσης ξυλείας και μεταλλικών ικριωμάτων που χρησιμοποιούνται σε ο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα 4 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1041315/15041/Γ0012

ΘΕΜΑ: Συντελεστής απόσβεσης ξυλείας και μεταλλικών ικριωμάτων που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά έργα.

ΣΧΕΤ: Η από 24.4.2007 τηλεομοιοτυπία σας.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το θέμα και μετά τις διευκρινίσεις που μας δώσατε τηλεφωνικά, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 7 του π.δ/τος 299/2003 για την ξυλεία που χρησιμοποιείται σε οικοδομικά και άλλα τεχνικά έργα έχει ορισθεί κατώτερος συντελεστής απόσβεσης 24% και ανώτερος 30%.
Με τις ίδιες διατάξεις για τα μεταλλικά ικριώματα (μεταλλικές σκαλωσιές, βίδες, σύνδεσμοι κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται από τις παραπάνω επιχειρήσεις έχει ορισθεί κατώτερος συντελεστής απόσβεσης 7% και ανώτερος 10%.

2. Με τις διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 9 του ν.3296/2004 παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποσβέσουν τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία και με ενδιάμεσο ακέραιο συντελεστή απόσβεσης μεταξύ του κατώτερου και του ανώτερου που έχει ορισθεί με τις διατάξεις του π.δ/τος 299/2003.

3. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η επιχείρηση «...» που έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκμίσθωση ξυλείας και μεταλλικών ικριωμάτων που χρησιμοποιούνται για οικοδομικά έργα, θα διενεργήσει αποσβέσεις για τα πάγια αυτά με διαφορετικό συντελεστή για το καθένα, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης