Αποτελέσματα live αναζήτησης

1049002/930/Α0012/17.5.2007 Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1049002/930/Α0012/17.5.2007
Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

1049002/930/Α0012/17.5.2007 Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα,17 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1049002/930/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.


Απαντώντας στην από 18.4.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:

1. Σύμφωνα με την 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 19 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (software) που εισάγει επιχείρηση από συγγενείς εταιρείες του εξωτερικού και τα χρησιμοποιεί για ενοικίαση σε τρίτους, έναντι περιοδικού μισθώματος, θεωρούνται για την εκμισθώτρια εταιρεία πάγια στοιχεία και αποσβένονται, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους συντελεστές απόσβεσης (1108007/10542/Β0012/10.4.1992).

2. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για το πρόγραμμα ηλεκτρονικών υπολογιστών (software) το οποίο πρόκειται να αγοράσετε από τον Καναδά μέσω του internet με πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό έμβασμα και το οποίο θα χρησιμοποιήσετε για τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησής σας (λογισμικό παρακολούθησης έργων χρόνου και εξόδων κίνησης των υπαλλήλων σας για τη διαχείριση έργων που αναλαμβάνετε εκ μέρους των πελατών σας).
Επισημαίνεται, ότι για την πιο πάνω δαπάνη δεν απαιτείται προέγκριση της επιτροπής της περ.ι' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994. Επίσης δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης του φόρου που προβλέπεται από την παρ.6 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου.

3. Όσον αφορά την απόσβεση της αξίας του παραπάνω προγράμματος Η/Υ (software) που πρόκειται να αγοραστεί, αυτή θα διενεργηθεί με το συντελεστή που θα επιλεγεί μεταξύ του κατώτερου 24% και του ανώτερου 30% που έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις της παραγρ.5 του άρθρου 11 του π.δ/τος 299/2003 ή και ενδιάμεσου ακέραιου συντελεστή, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 9 του ν.3296/2004. Επίσης έχει παρασχεθεί η δυνατότητα της εφάπαξ απόσβεσης της αξίας του εν λόγω παγίου στοιχείου, κατά τη χρήση εντός της οποίας τίθεται σε λειτουργία, με τις διατάξεις της παραγρ. 9 του άρθρου 4 του ν.2753/1999.

4. Η Διεύθυνση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) στην οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένη τη σχετική αίτηση της επιχείρησης παρακαλείται να απαντήσει σε θέματα δικής της αρμοδιότητας, αναφορικά με τι παραστατικό στοιχείο θα κάνει η εν λόγω επιχείρηση εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης