Αποτελέσματα live αναζήτησης

1079488/1556/Α0012/18.12.2007 Φορολογική μεταχείριση ζημίας επιχείρησης λόγω ακύρωσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1079488/1556/Α0012/18.12.2007
Φορολογική μεταχείριση ζημίας επιχείρησης λόγω ακύρωσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει.

1079488/1556/Α0012/18.12.2007 Φορολογική μεταχείριση ζημίας επιχείρησης λόγω ακύρωσης μετοχών ανώνυμης εταιρεί

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1079488/1556/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ζημίας επιχείρησης λόγω ακύρωσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει.

Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την 1021445/10262/Β0012/ΠΟΛ.1168/25.2.2000 εγκύκλιό μας η ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης που τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από την εκκαθάριση ανώνυμης εταιρίας, της οποίας κατέχει μετοχές, εκπίπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.η' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής γιατί, η συγκεκριμένη ζημία αποτελεί απώλεια κεφαλαίου οριστική και εκκαθαρισμένη.
Περαιτέρω όμως, επειδή στο λογαριασμό των «συμμετοχών» ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και μετοχές που είχαν αποκτηθεί δωρεάν (εμφανισθείσες με την ονομαστική τους αξία) από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή, με βάση τους νόμους 542/77, 1249/82, 1838/89 και 2065/92, της αξίας των ακινήτων της λυθείσης ανώνυμης εταιρίας, το ποσό της ζημίας που θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα θα είναι αυτό που θα προκύψει μετά την αφαίρεση της αξίας των πιο πάνω μετοχών με χρέωση των αποθεματικών που έχει σχηματίσει κατά την δωρεάν λήψη των μετοχών (σχετ. το 1053028/10269/Β0012/1991 έγγραφό μας).

2. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας, κι όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικώς, προκύπτει ότι η ομόρρυθμη εταιρεία «.....» η οποία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., κατέχει μετοχές ανώνυμης εταιρείας η οποία θα προβεί σε κάλυψη των ζημιών της με μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Για το σκοπό αυτό κάθε μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας θα επιστρέψει σ' αυτή ένα ποσοστό των μετοχών της που κατέχει, προκειμένου να ακυρωθούν.

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η ζημία που θα προκύψει σε βάρος της ομόρρυθμης εταιρείας από την ακύρωση μέρους των μετοχών ανώνυμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει, αποτελεί απώλεια κεφαλαίου οριστική και εκκαθαρισμένη. Κατά συνέπεια, όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1021445/10262/Β0012/ΠΟΛ.1168/25.5.2000 εγκύκλιό μας και τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, έχουν εφαρμογή και στην εν λόγω περίπτωση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης