Αποτελέσματα live αναζήτησης

1033066/002/Α0012/29.3.2007 Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης για ανέγερση κτηρίου.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1033066/002/Α0012/29.3.2007
Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης για ανέγερση κτηρίου.

1033066/002/Α0012/29.3.2007 Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης για ανέγερση κτηρίου.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1033066/002/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης για ανέγερση κτηρίου.


Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη διοίκηση τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικό στοιχείο των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Περαιτέρω, οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (σχετ. η 1040321/10238/Β0012/ΠΟΛ.1093/5.5.1992 εγκύκλιος). Συνεπώς, με βάση τα αναφερόμενα, η επιχορήγηση για αγορά παγίων στα βιβλία Β' κατηγορίας, καταχωρείται αρνητικά στην αξία αγοράς παγίων στο χρόνο που λαμβάνεται η επιχορήγηση (σχετ. το 1053838/1065/Α0012/2005 έγγραφο).

2. Με βάση τα παραπάνω, η επιχορήγηση που έλαβε η επιχείρησή σας, η οποία τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας, δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο αλλά μειωτικό στοιχείο του κόστους ανέγερσης του κτηρίου και καταχωρείται αρνητικά στην αξία ανέγερσης του κτιρίου κατά τη χρήση 2006.
Σε ό,τι αφορά στη συμπλήρωση του εντύπου Ε3, η επιχορήγηση δε θα συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα έσοδά σας, θα δηλωθεί όμως στη πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, στον κωδικό 904. Σε ό,τι αφορά στον κωδικό 811, που αναφέρεται στις αγορές των παγίων χρήσης, θα αναγραφεί το κόστος ανέγερσης του κτηρίου μειωμένο κατά το εισπραχθέν ποσό της επιχορήγησης. Στην περίπτωση αυτή συνίσταται μια σημείωση φορολογουμένου που θα διευκρινίζει πώς προκύπτει το ποσό του κωδικού 811.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης