Αποτελέσματα live αναζήτησης

1103223/11442ΠΕ/Β0012/7.5.2007 Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης που καταβάλλεται μετά από δικαστική απόφαση.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1103223/11442ΠΕ/Β0012/7.5.2007
Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης που καταβάλλεται μετά από δικαστική απόφαση.

1103223/11442ΠΕ/Β0012/7.5.2007 Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης που καταβάλλεται μετά από δικαστική απόφαση

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 7 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1103223/11442ΠΕ/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης που καταβάλλεται μετά από δικαστική απόφαση.

ΣΧΕΤ: Η από 21/11/2006 αίτησή σας.


Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα και στα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., συνεταιρισμούς, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, κ.λπ.) βάσει της παρ.1 του άρθρου 105 του ιδίου νόμου, ως ακαθάριστο εισόδημα από την άσκηση εμπορικής επιχείρησης θεωρείται το σύνολο των πάσης φύσεως εσόδων της επιχείρησης από τις κάθε είδους συναλλαγές αυτής, που έχουν σχέση με την επαγγελματική της δραστηριότητα γενικά, καθώς και κάθε κέρδος που προκύπτει κατά την επιδίωξη του σκοπού της (μεσιτείες, συναλλαγματικές διαφορές, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις, κ.λπ.).

2. Η αποζημίωση που καταβάλλεται σε ανώνυμη εταιρία αποτελεί για αυτήν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (1039134/10562/Β0012/1.10.2004 και 1077202/11108πε/Β0012/17.1.2005, 1034385/10521/Β0012/20.2.2007 έγγραφά μας).

3. Από την αίτησή σας προκύπτει, ότι εργολάβος υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία σας, με βάση δικαστική απόφαση (αρ. «...» εφετείο Θεσσαλονίκης), ποσό 23.024,36 ευρώ, ως αποζημίωση προκειμένου να αποκατασταθούν κακοτεχνίες για την κατασκευή κτηρίου των εγκαταστάσεών σας. Το εν λόγω κτήριο ανέλαβε να εκτελέσει ο εργολάβος αρχικά για λογαριασμό της εταιρείας «....», που το έτος 2003 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία «....», με βάση τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, ιδρύοντας την ανώνυμη εταιρεία «.....» η οποία, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του εφετείου, υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της επερχόμενης "οιονεί καθολικής διαδοχής".

4. Από τα ανωτέρω και δεδομένου ότι η αποζημίωση καταβάλλεται στην εταιρεία σας προκειμένου να καλυφθεί το κόστος δαπανών που έχουν ήδη ή θα καταχωρηθούν στο μέλλον στα βιβλία σας προκειμένου, να αποκατασταθούν κακοτεχνίες για την ολοκλήρωση κατασκευής του ως άνω έργου προκύπτει, ότι το ποσό αυτής θα αποτελέσει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και θα φορολογηθεί την χρήση κατά την οποία έχει εκδοθεί η δικαστική απόφαση (2006), καθόσον το έτος αυτό, η εταιρία σας, ως καθολική διάδοχος, αποκτά το δικαίωμα είσπραξης αυτής (1039134/10562/Β0012/1.10.2004 έγγραφό μας).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης