Αποτελέσματα live αναζήτησης

1001986/40/Α0012/25.4.2007 Χαρακτηρισμός ως επιχείρησης σε περίπτωση πώλησης ακινήτων.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1001986/40/Α0012/25.4.2007
Χαρακτηρισμός ως επιχείρησης σε περίπτωση πώλησης ακινήτων.

1001986/40/Α0012/25.4.2007 Χαρακτηρισμός ως επιχείρησης σε περίπτωση πώλησης ακινήτων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 25 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1001986/40/Α0012

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός ως επιχείρησης σε περίπτωση πώλησης ακινήτων.


Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο, δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48.
Επιχείρηση αποτελεί και μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους.

2. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ε3930/εγκ.25/23.2.1968 εγκυκλίου διαταγής μας «περί κοινοποιήσεως του Α.Ν. 285/1968», αποτελεί επιχείρηση και η ενέργεια μιας μόνο πράξης αρκεί να αποσκοπεί σε πραγματοποίηση κέρδους.
Δηλαδή, βασικό στοιχείο για να χαρακτηρισθεί μια «μεμονωμένη πράξη» σαν επιχείρηση είναι η πρόθεση για την πραγματοποίηση του κέρδους.

3. Σύμφωνα με την αίτησή σας, σε οικόπεδο έκτασης 1.200 τ.μ., έγινε κατανομή το 2006 με κάθετη ιδιοκτησία σε πέντε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, δηλαδή μια ομόρρυθμη τεχνική εταιρία ανέγερσης και πώλησης ακινήτων (κατοικιών) και τεσσάρων φυσικών προσώπων, από τα οποία τα τρία είναι και μέλη της ομόρρυθμης αυτής εταιρίας.
Τίθεται το ερώτημα της φορολογικής μεταχείρισης σε περίπτωση πώλησης ακινήτων (κατοικιών) από τα φυσικά πρόσωπα.

4. Ύστερα από τα πιο πάνω, στην προαναφερόμενη περίπτωση, της πώλησης από τα φυσικά πρόσωπα των ανεγειρόμενων ακινήτων (κατοικιών), ενόψει του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι τα φυσικά αυτά πρόσωπα ασκούν το επάγγελμα του κατασκευαστή με τη μορφή συνεστημένης από αυτούς ομόρρυθμης κατασκευαστικής εταιρίας και με δεδομένο ότι πρόκειται στην ουσία για .προέκταση της δραστηριότητας ανέγερσης - πώλησης ακινήτων, που εκδηλώθηκε εξωεταιρικά, επειδή το οικόπεδο δεν αποτελεί στο σύνολό του κυριότητα της ομόρρυθμης κατασκευαστικής εταιρίας, αλλά μέρος αυτού ανήκει στα μέλη του, η πώληση αυτή, θεωρείται ως εμπρόθετα κερδοσκοπική και φορολογείται ως εισόδημα Δ' κατηγορίας.
Το θέμα αυτό, ως πραγματικό, ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ο οποίος και αποφαίνεται τελικά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης