Αποτελέσματα live αναζήτησης

1093725/2163/Α0012/2.5.2007 Χαρακτηρισμός εισοδήματος σε περίπτωση ανέγερσης και πώλησης ακινήτων.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1093725/2163/Α0012/2.5.2007
Χαρακτηρισμός εισοδήματος σε περίπτωση ανέγερσης και πώλησης ακινήτων.


1093725/2163/Α0012/2.5.2007 Χαρακτηρισμός εισοδήματος σε περίπτωση ανέγερσης και πώλησης ακινήτων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 2 Μαΐου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1093725/2163/Α0012

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός εισοδήματος σε περίπτωση ανέγερσης και πώλησης ακινήτων.


Απαντώντας στην από 24.10.2006 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48.
Επιχείρηση αποτελεί και μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους.

2. Με το άρθρο 7 της Ε.3930/Εγκ. 23/23.2.1968 διαταγής μας «περί κοινοποιήσεως του ΑΝ 285/1968» αποτελεί επιχείρηση και η ενέργεια μιας μόνο πράξης αρκεί να αποσκοπεί σε πραγματοποίηση κέρδους.
Δηλαδή, βασικό στοιχείο για να χαρακτηριστεί μια μεμονωμένη πράξη σαν επιχείρηση είναι η πρόθεση για την πραγματοποίηση του κέρδους.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.2238/1994, ως ακαθάριστο έσοδο των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών λαμβάνεται η αξία αυτών όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982.
Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ορίζονται στην παράγραφο αυτή εξευρίσκονται με τη χρήση συντελεστή 15% στα ακαθάριστα έσοδά τους.

4. Ύστερα από τα πιο πάνω, στην περίπτωση, που αναφέρεσθε, της ανεγειρόμενης πολυώροφης οικοδομής (πολυκατοικίας), από ιδιώτη φυσικό πρόσωπο, με σκοπό την πώληση, αποκτάται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, που φορολογείται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε..
Σε περιπτώσεις όμως, που ο κατασκευαστής αυτός, δεν προβαίνει σε πωλήσεις όλων των κατασκευαζόμενων διαμερισμάτων, αλλά ορισμένα από αυτά, είτε ιδιοκατοικεί, είτε παραχωρεί δωρεάν στα τέκνα του ή τέλος εκμεταλλεύεται αυτά διαφορετικά (εκμίσθωση), η αξία των διαμερισμάτων αυτών δεν προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε., καθότι ελλείπει το στοιχείο του κέρδους (σχετ.1144735/1944/Α0012/31.1.1994 έγγραφό μας).
Όμως το κέρδος που, τυχόν, θα προκύψει από την πώληση μελλοντικά των προαναφερόμενων διαμερισμάτων, αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. (Π.21336/ΠΟΛ.269/19.12.1960 διαταγή μας). Βέβαια, το θέμα της φορολογικής μεταχείρισης των παραπάνω περιπτώσεων, ως πραγματικό, ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ο οποίος και κρίνει σχετικά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης