Αποτελέσματα live αναζήτησης

1069086/10778/Β0012/31.7.2007 Φορολογική μεταχείριση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1069086/10778/Β0012/31.7.2007
Φορολογική μεταχείριση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.


1069086/10778/Β0012/31.7.2007 Φορολογική μεταχείριση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1069086/10778/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

ΣΧΕΤ: Το από 10/7/2007 τηλεαντιγράφημά σας.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε ερωτηματολόγιο σχετικά με τα φορολογικά θέματα που προκύπτουν για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48.

2.Με την ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931 Β') ενσωματώθηκε η Οδηγία 2003/87/ΕΚ στο εσωτερικό μας δίκαιο και καθορίσθηκε η λειτουργία του συστήματος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το κοινοτικό σύστημα, δικαιώματα κατανέμονται από κάθε κράτος μέλος στις «εγκαταστάσεις» ενώ αυτά μπορούν να μεταβιβάζονται μεταξύ των επιχειρήσεων προκειμένου να τα χρησιμοποιούν για την εκπλήρωση μέρους των υποχρεώσεων τους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα δικαιώματα αυτά διανέμονται δωρεάν ενώ προβλέπεται διαδικασία για τη χορήγηση άδειας, εγγραφή σε Εθνικό Μητρώο κ.λπ..

3. Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ειδικές φορολογικές διατάξεις ή ειδικοί φορολογικοί συντελεστές για τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ή αντιθέτως απαλλακτικές διατάξεις. Συνεπώς ισχύουν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 για το εισόδημα που προκύπτει από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. Όσον αφορά την αρχική μεταβίβαση των δικαιωμάτων εκπομπής από το Κράτος προς τις επιχειρήσεις και επειδή το θέμα είναι πρωτότυπο άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι ως προς τη νομική φύση και τη φορολογική αντιμετώπιση του εν λόγω δικαιώματος θα πρέπει να αναμένουμε την επίσημη θέση της Ε.Ε..

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης