Αποτελέσματα live αναζήτησης

1050058/974/Α0012/1.8.2007 Υποκείμενο του τέλους χαρτοσήμου στα μισθώματα οικοδομών.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1050058/974/Α0012/1.8.2007
Υποκείμενο του τέλους χαρτοσήμου στα μισθώματα οικοδομών.


1050058/974/Α0012/1.8.2007 Υποκείμενο του τέλους χαρτοσήμου στα μισθώματα οικοδομών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1050058/974/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποκείμενο του τέλους χαρτοσήμου στα μισθώματα οικοδομών.


Απαντώντας στην από 22.5.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΧ τα μισθώματα που προέρχονται από εκμίσθωση οικοδομών, χωρίς καμία έκπτωση, υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου (παρ.2α αρθ.13 ΚΤΧ), το οποίο από 1.1.2007 μειώθηκε σε 1,5% (παρ.4 αρθρ.3 ν.3522/2006). Υπόχρεος για δήλωση και καταβολή του τέλους χαρ/μου στο Δημόσιο είναι ο υπόχρεος για το φόρο εισοδήματος από οικοδομές, εκμισθωτής (παρ. 2ε αρθ. 13 του ΚΤΧ). Το τέλος χαρ/μου επί των μισθωμάτων συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με το φόρο εισοδήματος εξ οικοδομών του φορολογούμενου με την εκκαθάριση της υποβαλλόμενης ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (παρ. 2γ αρθρ. 13 ΚΤΧ).Το τέλος χαρ/μου επί των μισθωμάτων Βαρύνει εξ ημισείας τον μισθωτή και τον εκμισθωτή (παρ. 2ζ αρθ. 13 ΚΤΧ). Οι διατάξεις αυτές είναι ενδοτικού δικαίου και συνεπώς το τέλος χαρτοσήμου, ύστερα από σχετική συμφωνία των συμβαλλομένων, μπορεί να βαρύνει εξ ολοκλήρου είτε τον εκμισθωτή είτε τον μισθωτή (σχετ. το 381/Τ. & ΕΦ/24.7.2007 έγγραφο).

2. Απ' όσα αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι στις μισθώσεις που καταρτίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, με το οποίο συμφωνείται ότι το τέλος χαρτοσήμου θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τον μισθωτή, δεν θα προσαυξάνεται το συμφωνηθέν μίσθωμα με το ποσοστό 50% του τέλους χαρτοσήμου, που από τις διατάξει της παρ. 2ζ αρθ. 13 ΚΤΧ βαρύνει τον εκμισθωτή.
Τέλος διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή στην υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος, δηλώνεται μόνο το συμφωνηθέν μίσθωμα και το τέλος χαρτοσήμου βεβαιώνεται κατά την εκκαθάριση της οικείας δήλωσης από το TAXIS (σχετ. το 1021381/489/Α0012/27.3.2003 έγγραφό μας).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης