Αποτελέσματα live αναζήτησης

1024679/472/Α0012/3.2007 Κάλυψη τεκμηρίου απόσβεσης δανείου με επαναπατριζόμενα κεφάλαια.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1024679/472/Α0012/3.2007
Κάλυψη τεκμηρίου απόσβεσης δανείου με επαναπατριζόμενα κεφάλαια.

1024679/472/Α0012/3.2007 Κάλυψη τεκμηρίου απόσβεσης δανείου με επαναπατριζόμενα κεφάλαια.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1024679/472/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου απόσβεσης δανείου με επαναπατριζόμενα κεφάλαια.


Απαντώντας στο 3753/27.2.2007 έγγραφό σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3259/2004, με τις οποίες εισάγεται και ρυθμίζεται ο επαναπατρισμός στη χώρα των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα στην αλλοδαπή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, φορολογικά υπόχρεα στην Ελλάδα, ορίζεται στην παραγρ.6 του άρθρου αυτού, ότι όταν τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2238/1994.

2. Περαιτέρω με την παράγραφο 6 της 1094651/11321/Β0012/ΠΟΛ.1124/25.11.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται, ότι αν τα πιο πάνω επαναπατριζόμενα κεφάλαια διατεθούν εν όλω ή εν μέρει για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. αγορά ακινήτων ή αυτοκινήτων, ανέγερση οικοδομών κ.τ.λ.), αυτά δεν υπόκεινται στο τεκμήριο που ορίζεται στο άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994).
Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης πρέπει να υπάρχουν τα αποδεικτικά εισαγωγής στην ημεδαπή τράπεζα των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων και καταβολής του φόρου 3% γι' αυτά. Επίσης, η εισαγωγή των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων δεν είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί της απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων, αρκεί να γίνεται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
Εάν το τίμημα απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων καλύπτεται μόνο κατά ένα μέρος με επαναπατριζόμενα κεφάλαια, τότε μόνο το μέρος αυτό του τιμήματος δεν υπόκειται στο τεκμήριο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε..

3. Με βάση τα όσα προεκτέθηκαν προκύπτει ότι το τεκμήριο που προκύπτει από την εξόφληση δανείου, ποσού 111.701 ευρώ, το οποίο εκταμιεύθηκε στις 15.10.02 και ελήφθηκε για αγορά ακινήτου, δεν μπορεί να καλυφθεί με επαναπατριζόμενα κεφάλαια, διότι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τεκμηρίου μόνο στην περίπτωση απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και όχι για απόσβεση δανείου έστω και αν ο σκοπός του αφορά απόκτηση ακινήτου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης