Αποτελέσματα live αναζήτησης

1015860/298/Α0012/2.5.2007 Ανάλωση κεφαλαίου.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1015860/298/Α0012/2.5.2007
Ανάλωση κεφαλαίου.

1015860/298/Α0012/2.5.2007 Ανάλωση κεφαλαίου.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 2 Μαΐου 2007
Αρ. Πρωτ, 1015860/298/Α0012

ΘΕΜΑ: Ανάλωση κεφαλαίου.


Σε απάντηση του από 9.2.07 ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 2, περ. ζ' του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), ορίζεται ότι η διαφορά του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης τους καλύπτεται ή περιορίζεται, μεταξύ άλλων, με ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενη έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο. Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από το συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ήτοι δαπάνες διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων αντίστοιχα.

2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αν πραγματοποιηθεί δαπάνη η οποία δεν καλύπτεται από τα εισοδήματα του οικείου έτους ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών και θα πρέπει να συνυποβάλει με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και φωτοαντίγραφο της κατάστασης με την οποία θα προκύπτει το κεφάλαιο που παρέμεινε αδιάθετο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης. Αν το κεφάλαιο υπερβαίνει τη διαφορά, μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και της τεκμαρτής δαπάνης, που πρέπει να καλυφθεί, το υπερβάλλον μέρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον.
Συνεπώς, εάν οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 17, Κ.Φ.Ε.), π.χ. αυτοκινήτου και οι δαπάνες διαβίωσης (άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.), π.χ. σκάφους του έτους 2006, δεν καλύπτονται από τα εισοδήματα του έτους αυτού, δηλαδή είναι μεγαλύτερες, το συνολικό ετήσιο εισόδημα σας θα προσδιορισθεί με βάση τις δαπάνες αυτές (τεκμαρτές δαπάνες). Το αδιάθετο κεφάλαιο προηγούμενων ετών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των τεκμηρίων αυτών.

3. Η Δ.Ο.Υ. προς την οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένη την αίτησή σας παρακαλείται να σας παράσχει ειδικότερες οδηγίες σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά των φορολογικών σας δηλώσεων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης