1059274/756/Α0012/15.6.2007

Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς ακινήτου με γονική παροχή.

15 Ιούν 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ 1059274/756/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς ακινήτου με γονική παροχή.

Απαντώντας στην από 5-4-2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την περίπτωση γ' του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογούμενου λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για αγορά ακινήτου.

2. Επίσης, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου, η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολογούμενο και της συνολικής ετήσιας δαπάνης των άρθρων 16 και 17 προσαυξάνει τα εισοδήματα που δηλώνονται κατά το ίδιο οικονομικό έτος από εμπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων και αν δεν δηλώνεται εισόδημα από τις κατηγορίες αυτές η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδημα της παρ.3 του άρθρου 48.

3. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την παρ.2 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου, η διαφορά λόγω τεκμηρίου καλύπτεται, εκτός των άλλων, με δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών για τα οποία η φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.

4. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, στις 24/11/2006 πραγματοποιήθηκε μια αγορά οικοπέδου στο όνομα του γιου σας με χρήματα που του δωρίσατε ως πατέρας. Ωστόσο, από άγνοια δεν υποβάλατε δήλωση δωρεάς του χρηματικού ποσού στη Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος του έτους 2006. Ζητάτε κατόπιν αυτού, να καλυφθεί η τεκμαρτή δαπάνη αγοράς του γιου σας με εκπρόθεσμη δήλωση γονικής παροχής.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον δεν υποβάλατε στη Δ.Ο.Υ. την δήλωση φόρου δωρεάς μέχρι το τέλος του 2006, δεν μπορεί να καλυφθεί το τεκμήριο αγοράς ακινήτου του γιου σας με εκπρόθεσμη δήλωση γονικής παροχής.

Taxheaven.gr