Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1274/30.11.1994 Οφειλές από δάνεια υπέρ της ΕΚΤΕ που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1274/30.11.1994
Οφειλές από δάνεια υπέρ της ΕΚΤΕ που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο


ΠΟΛ.1274/30.11.1994 Οφειλές από δάνεια υπέρ της ΕΚΤΕ που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 30 Νοεμβρίου 1994
Αρ.Πρωτ.1135267/10235-11/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.2.12.1994/ΜΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1274

ΘΕΜΑ: Οφειλές από δάνεια υπέρ της ΕΚΤΕ που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

1135267/10235-11/0016/

Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α'94) το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΚΤΕ) το ποσό που προκύπτει από ληξιπρόθεσμες οφειλές δικαιούχων στεγαστικών δανείων Εργατικής - Λαϊκής Κατοικίας και λοιπών δανείων, που χορηγήθηκαν με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 1138/1972 και προέκυψαν από 1.1.1986 μέχρι 31.12.1993 και έχουν καλυφθεί από ίδια διαθέσιμα της ΕΚΤΕ. Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'94) το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει στην ΕΚΤΕ το ποσό που προκύπτει από ληξιπρόθεσμες οφειλές δικαιούχων στεγαστικών δανείων Εργατικής Κατοικίας, που χορηγήθηκαν με βάση τις διατάξεις του ν.1641/1986 και προέκυψαν από 1.1.1987 μέχρι 30.4.1994, έχουν καλυφθεί από ίδια διαθέσιμα της ΕΚΤΕ και πρόκειται να βεβαιωθούν στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ.

Σε αντιστάθμισμα των καταβολών αυτών περιέρχονται στο Δημόσιο οι αντίστοιχες εκ των ανωτέρω απαιτήσεις κατά των δανειοληπτών αυτών που ανέρχονται σε ύψος 18,3 και 15,7 δις δρχ. αντίστοιχα.

Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι από τούδε και στο εξής οι οφειλές των παραπάνω κατηγοριών των δικαιούχων στεγαστικών δανείων της ΕΚΤΕ παύουν να αποτελούν έσοδα της ΕΚΤΕ και καθίστανται οφειλές προς το Δημόσιο. Κατά συνέπεια όταν ζητείται από ενδιαφερόμενο αποδεικτικό ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία θα ερευνάτε σχολαστικά εάν οφείλονται από αυτόν, πλέον των άλλων οφειλών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της αριθ.
2048300/6844-11/0016/19.7.90 ΑΥΟ (ΦΕΚ 508 Β'90), χρέη  ροερχόμενα από τις παραπάνω κατηγορίες δανείων, για να ληφθούν υπόψη κατά την έκδοση του αιτουμένου αποδεικτικού ενημερότητας.

Σημειώνουμε ότι αναλυτικές οδηγίες για την παραπάνω μεταβολή επί των εσόδων αυτών υπέρ της ΕΚΤΕ σε έσοδα υπέρ του Δημοσίου θα σας δοθούν με νεότερο έγγραφό μας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης