ΠΟΛ.1272/2.12.1994

Διακοπή υποβολής στατιστικών δελτίων

2 Δεκ 1994

Taxheaven.gr
Διακοπή υποβολής στατιστικών δελτίων

1136012/622/Β0013/ΠΟΛ. 1272/2.12.1994

ΠΟΛ 1272

Με τις αριθ. 1049476/770/20.4.1989/ΠΟΛ.1115/20.4.1989 και 1002578/21/11.1.1990/ΠΟΛ.1005/11.1.1990 εγκυκλίους μας, ζητήθηκε η υποβολή Στατιστικών δελτίων στην Υπηρεσία μας, σχετικών με τη φορολογία Κεφαλαίου.

Επειδή τα συγκεκριμένα Στατιστικά δελτία υποβάλλονται και στη Δ/νση Ελέγχων με το έντυπο Ε338 (Δελτίο υποθέσεων φορολογίας Κεφαλαίου, Εισοδήματος και Ελέγχων κατά μήνα), και επειδή εξέλιπε ο λόγος για τον οποίον είχαν ζητηθεί, κρίνεται σκόπιμη, η διακοπή της αποστολής των δελτίων αυτών στη Δ/νσή μας.

Εννοείται ότι η αποστολή του δελτίου Ε338 προς τη Δ/νση Ελέγχων, εξακολουθεί να ισχύει.


Taxheaven.gr