1099259/1955/Α0012/30.10.2007

Η αγορά τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης δεν αποτελεί τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου.

30 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1099259/1955/Α0012


ΘΕΜΑ: Η αγορά τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης δεν αποτελεί τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου.

Απαντώντας σε αίτημά σας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την 348/2006 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών και ισχύει από 18.12.2006 και μετά, η αγορά επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (αυτοκινήτου και άδειας) δεν αποτελεί τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), όπως και η αγορά μόνο του οχήματος επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης προς αντικατάσταση παλαιού από δικαιούχο σχετικής άδειας, επειδή αποτελεί αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.3296/2004 (περ. ιδ', άρθρου 18, ν.2238/1994).

2. Κατόπιν των ανωτέρω η αγορά τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, μόνο το όχημα, από ατομική τουριστική οδικών μεταφορών (ΤΕΟΜ) επιχείρηση δεν αποτελεί τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου, καθόσον η αγορά αυτή αποτελεί αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης.

Taxheaven.gr